2016-08-20 00:00:00

Молитвените намерения на папа Франциск за август


Общи молитвени намерения

За да бъде спорта възможност за приятелски срещи между народите и да допринесе за мира в света. За това се моли папата в общото молитвено намерение за месец август. Спортът, особено футболът, оказват съществено влияние върху вижданията и нагласите на съвременния човек. Те имат способността да насърчават универсалните ценности като лоялност, диалог и отвореност към другите, които са общи за всеки човек, независимо от раса, култура и вероизповедание. Затова спортистите, като със своя пример изключват всякаква дискриминация на раса, език и религия, могат да допринесат за мирното съвместно съществуване. Спортът е израз на радостта от живота, а религиите са призовани да бъдат носители на мира в името на Божията любов, заедно те могат работят за изграждането на културата на срещата, основа за един по-братски и мирен свят.

******

“За мен е голямо удоволствие да се срещна с вас по повод на междурелигиозния мач за мир, в който ще участвате тази вечер на Олимпийския стадион в Рим.

Благодаря ви за готовността с която изпълнихте желанието ми да видя шампиони и треньори от различни страни и религии да се състезават на спортно събитие, за да свидетелстват така за братството и приятелството. Отправям специални благодарности към хората и организациите, които допринесоха за реализирането на това събитие, особено на Scholas Occurrentes, която е част от Папската академия на науките, и Фондация PUPI.

Срещата тази вечер със сигурност ще бъде една възможност за набиране на средства в подкрепа на проекти за солидарност, но преди всичко, тя ще бъде възможност за размишление за универсалните ценности, които футболът и спортът, като цяло, могат да насърчат: лоялност, споделяне, приемане, диалог и доверие в другите. Това са ценности, общи за всеки човек, независимо от раса, култура и вероизповедание. И наистина, спортното събитие тази вечер е силно символичен жест, помагащ да се разбере, че е възможно да се изгради култура на срещата и свят на мира, където вярващите от различни религии запазват собствената си идентичност - защото, когато по-горе казах, "независимо" нямах предвид "пренебрегвайки". Вярващите от различните религии, запазвайки собствената си идентичност, могат да съжителстват в хармония и взаимно уважение.

Ние всички знаем, че спортът, особено футболът, е човешко и социално явление от голямо значение, което оказва влияние върху съвременните обичаи и нагласи. Хората, особено младите хора, ви гледат с възхищение за вашите атлетични способности. Важно е да се даде добър пример както на терена, така и извън него. В спортните състезания вие сте призовани да покажете, че спортът, който изразява радостта от живота, от играта, е празник и, като такъв, трябва да бъде оценен, чрез открояване на неговата безвъзмездност, способността му да насърчава приятелските връзки и укрепването на откритост между хората. Също в ежедневното ви поведение, изпълнени с вяра и духовност, човечност и алтруизъм, можете да дадете свидетелство за идеалите на мирното гражданско и социално съжителство, за възпитанието на една цивилизация, основана на любов, на солидарност и на мир. И това е културата на срещата: нека заедно да я градим.

Нека футболния мач тази вечер, възобнови в участващите съзнанието за необходимостта да положат своите усилия, за да могат спортовете да допринесат ефективно и ползотворно за мирното съвместно съществуване на всички народи, изключвайки всякаква дискриминация на раса, език и религия. Знаете, че дискриминация може да бъде синоним на презрение. Дискриминацията е форма на презрение, но вие, с мача тази вечер, ще кажете "не" на всяка форма на дискриминация. Религиите по специален начин са призовани да бъдат носители на мир и никога на омраза, защото в името на Бог, човек трябва да носи, винаги и единствено любов. Религията и спортът, разбирани по този автентичен начин, могат да работят заедно и да предложат на цялото общество красноречиви знаци за новата ера, в която " народ срещу народ не ще дигне меч " (срв Исайя 2: 4).

По този уникален и значим  повод, който представлява мачът тази вечер, бих искал да отправя послание до всички вас: разтворете сърцата си като братя към братя! Това е една от тайните на живота: да разтворим сърцата си като братя към братята, и това също е най-дълбокият и най-автентичен аспект на спорта.

(Папа Франциск, Обръщение към футболистите и организаторите на междурелигиозния мач за мир ,1 септември 2014 г.)

Мисионерски молитвени намерения

За да могат християните да живеят Евангелието, кaто свидетелстват вяра, почтеност и любов към ближния. Така е формулирано мисионерското молитвено намерение на папата за месец август. В него той призовава богопосветените мъже и жени неуморно да посвещават живота си на проповядването на Евангелието на всеки човек във всяко кътче на света. Задължение на всеки християнин е да свидетелства за радостта на Благата вест, това поддържа духът отворен и предпазва от фиксиране в светското и земното. Богопосветените мъже и жени са знак на надеждата, със своя живот, вкоренен в радостта от среща с Исус, радостта от братството, живяно в общността и посветеността на служението на Църквата, които те свидетелстват пред света.

******

“Всеки мъж и жена, които живеят на тази земя са предопределени да получат Благата вест, че Бог е любов, която, чрез Исус Христос, достига до всички хора. Всеки човек я получава в пълнотата на своята личност, на своята история и на своята култура.

Исус казва: "Даром получихте, даром давайте" (Мт 10: 8). В тези думи се крие тайната на евангелизацията, а именно да се разпространява Евангелието според Евангелския дух, даром, свободно, без сделки,. Радостта на дара, получен посредством чиста любов се предава с любов. Безвъзмезден дар от безвъзмездна любов. Само тези, които са получили такава радост могат да я предадат нататък. Дори повече, те са неминуемо подтикнати да я предадат, защото "доброто винаги има тенденцията да се разпространява .... Като се разпростира, доброто се вкоренява и развива" (Evangelii Gaudium, п. 9).

Насърчавам ви, да продължите по пътя, който отец Алберионе започна и по който вашето семейство вървеше до сега, запазвайки погледа си винаги фиксиран върху обширни хоризонти. Не бива никога да забравяме, че "евангелизацията е на първо място проповядване на Евангелието на тези, които не познават Исус Христос или които са го отхвърлили. Много от тях търсят Бог, водени от копнеж да видят лицето Му, дори в страни с древна християнска традиция. Всички те имат правото да получат Евангелието. Християните имат задължението да проповядват Благата вест без да изключват никого "(пак там., п. 15). Това влечение към "народите", но също към екзистенциалните периферии, това "католическо" влечение, което всички вие носите в кръвта си, във вашата ДНК, е същата причина поради която вашият основател бе вдъхновен от личността и мисията на апостол Павел.

Вторият Ватикански събор ни представи Църквата като народ, който, по пътя към една цел, преодолява всичко и отговаря на всичко в името на Бог и Неговата слава. Тази визия за поклонническата Църква изразява християнската надежда. В действителност, крайната цел на дейността ни на земята като християни е да постигнем вечен живот. Затова нашето съществуване като поклонническа Църква, като ни утвърждава в задължението ни да провъзгласяваме Христос и любовта му към всяко същество, ни пречи да станем затворници на земните и светските неща, запазва духа ни отворен и ни прави способни за перспективи и желания, които намират изпълнението си в Блаженствата на Господ.

Що се отнася до надеждата, богопосветените хора са извънредни свидетели с начина си на живот, пропит с радост. Наличието на богопосветени мъже и жени, е знак за радост. Радостта, която извира от интимното преживяване с Бог, което изпълва сърцата ни и ни прави истински щастливи, така че нямаме нужда да търсим другаде нашата радост. Други важни елементи, които подхранват радостта на богопосветените са истинското братство, живяно в общността и пълната посветеност в служението на Църквата и на ближните, особено на най-нуждаещите се.

И тук, е важно да се спомене, любовта към църковното единство. Цялата ви дейност и апостолската ви ревност, трябва да бъдат изпълнен с любов към единството. Никога не насърчавайте конфликт, никога не подражавайте на медиите, които търсят единствено зрелището на конфликта и причиняват скандал в душите. Винаги насърчавайте Църковното единство, това единство, което Исус поиска от Отца като дар за са своята невеста.

В провъзгласяването на Исус и на Евангелието на множеството, бл. Джакомо Алберионе видя най-автентичната и необходима любов, която може да се предложи на мъжете и жените, жадни за истината и справедливостта. Той бе дълбоко трогнат от думите на свети Павел: "Горко ми, ако не благовествувам". (1 Кор 9:16) и ги превърна в идеал на собствения си живот и мисия. Следвайки в стъпките на Исус и имитирайки Апостола на народите, той се научи да вижда в тълпите бездомно стадо, нуждаещо се от сигурни указания за пътя си в живота. Той прекара целия си живот в разчупване на хляба на Словото с тях, използвайки език, подходящ за времената. Така и, вие също сте призовани да служите, с креативност и динамична вярност на вашата харизма, на хората днес, които Светият Дух ви изпраща, намирайки най-подходящите начини, за да може Исус да бъде провъзгласяван. В огромните хоризонти на евангелизацията и в спешната необходимост да свидетелствате Евангелието: не използвайте само думи, но го свидетелствайте с живота си. Това свидетелство пред всички е целта на вашия апостолат. Много все още очакват да срещнат Исус Христос. Визията на милосърдната любов не познава граници и винаги знае как да открива нови пътища, за да донесе дъха на Евангелието в различните културите и социални среди.

Такава спешна мисия изисква постоянно лично и колективно обръщане на сърцето. Само сърца, които са напълно отворени за действието на благодатта са в състояние да тълкуват знаците на времето и да чуят виковете на човечеството, което се нуждае от надежда и мир. Във вашето следване на Христос, Sequela Christi, и в свидетелството ви за Него, безспорно ще ви бъде от помощ годината на Богопосветения  живот, която предстой да бъде открита в рамките на няколко дни.

(Папа Франциск, среща с религиозното общество на Свети Павел, 27 ноември 2014 г.)

превод Бистра Пищийска
All the contents on this site are copyrighted ©.