2016-08-19 15:11:00

Popiežius dalyvaus maldos už taiką susitikime Asyžiuje


Rugsėjo 20 d. popiežius Pranciškus vėl lankysis Asyžiuje, dalyvaus Šv. Egidijaus bendruomenės rengiamame tarptautiniame ir tarpreliginiame maldos už taiką susitikime.

Tai bus jau trečiasis popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Asyžiuje. Pirmą kartą jis į šv. Pranciškaus miestą nuvyko pirmaisiais savo pontifikato metais, šv. Pranciškaus liturginės šventės dieną – 2013-ųjų spalio 4-ąją. Tą kartą Pranciškaus vardą pasirinkęs popiežius pagerbė Asyžiaus neturtėlį ir paprašė jo globos savo popiežiškajai tarnystei. Antrą kartą popiežius Pranciškus Asyžiuje lankėsi prieš porą savaičių – šių metų rugpjūčio 4 d. Šį kartą jis dalyvavo Porciunkulės atlaidų 800 metų minėjime. Rugsėjo 20 d. vyksiančio trečiojo vizito Asyžiuje metu popiežius Pranciškus dalyvaus Šv. Egidijaus bendruomenės rengiamame įvairių tautų žmonių, įvairių religijų išpažinėjų maldos už taiką susitikime. Jo tema: „Taikos troškimas. Religijų ir kultūrų dialogas“.

Šie kasmet vis kitame pasaulio mieste rengiami tarptautiniai ir tarpreliginiai susitikimai prasidėjo Asyžiuje prieš tris dešimtmečius. Jų pradininkas buvo popiežius šv. Jonas Paulius II, sušaukęs 1986 m. spalio 27 d. Asyžiuje įvykusį  pirmą tokį susitikimą. Jo metu įvairiose Asyžiaus miesto vietose savo apeigomis meldėsi už taiką katalikai ir kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių atstovai, judaizmo, islamo, induizmo, budizmo, šintoizmo, kitų mažesnių religinių grupių atstovai, netgi Šiaurės Amerikos indėnų šamanai. Įvyko taip pat visų bendras susitikimas, kurio metu popiežius Jonas Paulius II ir religijų atstovai dalijosi liudijimais ir kalbėjo apie visų religijų išpažinėjų nedviprasmišką apsisprendimą už taiką.

Po šio pirmojo susitikimo, nuo 1987 m. panašius susitikimus kasmet vis kitoje vietoje rengia Šv. Egidijaus bendruomenė. Per pastaruosius tris dešimtmečius kelis kartus, popiežių Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI siūlymu, vėl buvo sugrįžta į Asyžių. Įsiliepsnojus Balkanų karui, maldos už taiką susitikimas Asyžiuje buvo surengtas 1993 m. sausio 9 d. Dar kartą į Asyžių sugrįžta 2002 metų sausio 24 d. Tą kartą priežastis, dėl kurios Jonas Paulius II vėl kvietė visus susirinkti Asyžiuje ir melstis už taiką buvo 2001-ųjų rugsėjo 11-osios įvykiai. Dar vienas maldos už taiką susitikimas Asyžiuje buvo surengtas 2011 m. spalio 27 d. Tąkart, dalyvaujant popiežiui Benediktui VI, buvo minima šių susitikimų tradicijos 25 metų sukaktis. Šiemet, dalyvaujant popiežiui Pranciškui, bus meldžiamasi už taiką tarp žmonių, tautų ir religijų, minint šios tradicijos įvedimo 30-ąsias metines.

Popiežiaus Pranciškaus sprendimas rugsėjo 20 d. vėl keliauti į Asyžių ir dalyvauti tarptautiniame tarpreliginiame susitikime pradžiugino visų pirma Šv. Egidijaus bendruomenę, daugumos per tris dešimtmečius surengtų susitikimų organizatorę. Jos vadovas Marco Impagliazzo paskelbė pareiškimą, kuriame dėkoja Šventajam Tėvui, kad jis panoro prisijungti prie Asyžiaus susitikimo dalyvių ir savo buvimu vainikuoti tris dienas truksiančią maldą už taika ir tautų bei religijų santarvę. „Šiandien šaukiasi taikos smurtą kenčiantys žmonės, terorizmo ir šiuo metu vykstančių karų aukos, - sako Šv. Egidijaus bendruomenės vadovas. Tris dienas, nuo rugsėjo 18 iki 20, Asyžiuje, kartu su religijų lyderiais, kalbėsime jų balsu. Susirinksime ne tik paminėti 30 metų nuo pirmosios maldos, kuriai į Asyžių mus pakvietė Jonas Paulius II, bet taip pat atsiminsime visus kas per pastaruosius tris dešimtmečius skleidė pasaulyje Asyžiaus dvasią, kūrė taiką ir ugdė dialogą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.