2016-08-19 15:09:00

Malta: list duszpasterski biskupów na temat ochrony życia


Ochrona życia na każdym etapie jego rozwoju człowieka jest głównym tematem ostatniego listu pasterskiego maltańskich biskupów. Abp Charles Scicluna oraz bp Mario Grech przypominają na wstępie niedawne szokujące zamachy terrorystyczne we Francji, Niemczech i Iraku, w których śmierć poniosło wiele osób. Prawu do życia zagraża dzisiaj także kultura pieniądza, która pozwala traktować ludzi jak śmieci. Prowadzi ona do „zabijania nienarodzonych dzieci, porzucania osób starszych, izolowania niepełnosprawnych, oceniania ludzi według ich potencjału ekonomicznego i konsumpcyjnego, niewłaściwego stosunku do ubogich” – piszą hierarchowie.

„Życie jest darem Bożym, dlatego powinno podlegać ochronie od poczęcia aż do naturalnej śmierci” – stwierdzili biskupi odnosząc się do debaty na temat eutanazji na Malcie. Chociaż rząd odrzucił projekt ustawy legalizującej tak zwaną „łagodną śmierć”, to jednak temat pozostaje w centrum uwagi zarówno polityków jak i opinii publicznej w tym kraju. Hierarchowie przypomina, że choć każdy ma prawo do odmowy uporczywego leczenia, to wszystkim chorym należy zapewnić środki zmniejszające ból, aż do momentu naturalnej śmierci. Biskupi przestrzegają również przed tabletkami poronnymi i wzywają do poszanowania prawa pracowników służby zdrowia do odmowy działania sprzecznego z sumieniem. Apelują, by wierni zwiększyli zaangażowanie w pełnienie uczynków miłosierdzia oraz nieustawali w staraniach, by żaden chory na Malcie nie był zostawiony bez pomocy.

md/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.