2016-08-18 16:43:00

Vysk. K. J. Farrell: Mano programa – Amoris laetitia


Rugpjūčio 15 d. paskirtas Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas vysk. Kevin Joseph Farrell prisipažįsta, kad toks popiežiaus Pranciškaus sprendimas jam buvo gana didelė staigmena, o tuo pačiu jis jaučiasi labai pagerbtas, kad popiežius nusprendė jam patikėti šią labai atsakingą tarnystę.

Duodamas interviu Vatikano radijui vyskupas sakė, kad jis savo vyskupišką tarnystę suvokė kaip darbą su žmonėmis, tad pasiūlymas atvyki į Romą ir imtis vadovavimo Kurijos dikasterijai negalėjo nenustebinti. Tačiau jis noriai sutiko priimti šias pareigas, kurias suvokia kaip didelį iššūkį. Visas pasaulis labai palankiai priėmė popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“. „Šiam popiežiaus dokumentui bus skirta pirmoji vieta mano programoje“, sakė naujasis Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos vadovas. Lygiai taip pat, kaip didelį iššūkį, jis priima ir popiežiaus jam patikėtą misiją skatinti pasauliečių dalyvavimą Bažnyčios apaštalavime.

Vyskupas Kevin Joseph Farrell gimė 1947 m. rugsėjo 2 d. Airijos sostinėje Dubline. 1978 m. jam buvo suteikti kunigo šventimai Kristaus Legionierių kongregacijoje. 1984 m. buvo inkardinuotas į Vašingtono arkivyskupiją. 2001 m. pabaigoje buvo paskirtas Vašingtono augziliaru ir 2002 m. vasarį konsekruotas vyskupu. 2007 m. buvo paskirtas Dalaso vyskupu.

Romos Kurijoje dirba ir vyskupo Kevino Josepho Faerrello vyresnysis brolis Brian Farrell. Gimęs 1944 m. Dubline, 1969 m. tapęs Kristaus Legionierių kongregacijos kunigu, Brianas Farrellas 2002 m. buvo paskirtas Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretoriumi ir 2003 m. pradžioje konsekruotas vyskupu.

„Jau daug metų esame kunigai, tačiau aš ir mano brolis niekada nesame dirbę tame pačiame mieste. Tad manau, kad tai bus nepaprasta patirtis. Nekantriai laukiu“, - sakė Vatikano radijui vysk. Kevin Joseph Farrell. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.