2016-08-18 12:59:00

Папата към монс. Паля: да се насърчава истинска „човешка екология“


В саморъчно написано писмо, Папа Франциск се обръща към монс. Винченцо Паля, като дава указания за общата насока на неговото ново назначение като председател на Папската академия за живота и Велик канцлер на Папския институт  „Йоан Павел ІІ“ за проучвания по темата брак и семейство.

В текста на писмото Папата посочва: „във връзка с реформата в Римската курия, ми се струва уместно и институциите в служба на Светия Престол, занимаващи се с проучвателна и образователна дейност по темите за брака, семейството и живота, да пристъпят към обновяване и по-нататъшно развитие, за да извършват все по-ясно своята дейност от гледна точка на милосърдието“.

Папа Бергольо подчертава също, че „както е известно, от Втория Ватикански събор досега, поучителната власт на Църквата се е развивала обширно и задълбочено. И скорошният Синод за семейството, с апостолическото насърчение Amoris Laetitia, допълнително  разшири и задълбочи нейното съдържание. Моето намерение е поставените под твоето ръководство институти да се ангажират по нов начин със задълбочаването и разпространението на църковното учение, посрещайки предизвикателствата  на съвременната култура…“.

Светият Отец насърчава монс. Паля да се занимае именно с новите предизвикателства, които се отнасят до стойността на живота: „имам предвид различните аспекти, свързани с грижата за достойнството на човешката личност през различните възрастови периоди на съществуванието, взаимното уважение между различните полове и поколения, закрилата на достойнството на всяко човешко същество, насърчаването на такова качество на човешкия живот, което да обединява материалните и духовните ценности, с цел истинска „човешка екология“, която да спомогне за преоткриването на първоначалното равновесие на Творението, между човешката личност и цялата вселена“.

Папа Бергольо посочва, че е важно „улесняването на сърдечния и активен диалог с другите научни институти и академични центрове, също и в икуменическата и междурелигиозната област, както с християнска насоченост, така и с тази на другите културни и религиозни традиции…“.

Папата припомня на монс. Паля, че двата ръководени от него института са свързани с новото ведомство за миряните, семейството и живота, като пояснява, че „някои от въпросите ще бъдат от компетенцията на новото ведомство, което ще се занимава с пастирската здравна дейност. Затова твоята задача трябва да се изпълнява в хармония с двете ведомства, при зачитане на взаимната компетентност и в дух на взаимно сътрудничество, което ръководи дейността на институциите в служение на Светия Престол“.

man / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.