2016-08-14 12:47:00

25 години от създаването на първия интернет сайт


Изминаха 25 години от онзи август през 1991, когато Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) в Женева съобщи за създаването на първия интернет сайт. Днес техният брой е над един милиард. Това е сред изобретенията, които в най-голяма степен преобразяват навиците и обществото в почти всяка област: от работата до политиката, от образованието до здравеопазването и икономиката.

От Arpanet до www

Този исторически момент се предхожда от компютърната мрежа ARPANET, създадена от Министерството на отбраната на САЩ през 1969 за военни цели. Но едва през 1991 г., с появата на World Wide Web, започва ерата на масовото споделяне на информация.

Интернет, разширяващата се Вселена

Мрежата се оформя бързо и се разширява. Създадена е първата търсачка. Модемът става все по-често срещан в дома и в офиса.

Над един милиард сайта през 2014

През 1995 г. сайтовете в мрежата са по-малко от 25 000. Но само четири години по-късно, през 1999 г., те надвишават прага от един милион, а през 2014 г. техния брой надхвърли цифрата от един милиард. 25 години след стартирането на мрежата, потребителите са повече от 3,5 милиарда. Смята се, че през 2020 г. ще има повече от 4 милиарда потребители в мрежата.

Интернет революцията промени начина на живот, начините за комуникация и особено важни области като икономиката и информацията. Как обаче се е променил онлайн светът през тези 25 години? За това говори Паоло Певерини, професор по семиотика на визуалната комуникация от университета „Гуидо Карли в Рим пред микрофона на Радио Втикана:

„Светът - посочва той - се е променил много, както и смисълът, който отдаваме на думата "интернет". Промените са доста впечатляващи: от технологична, политическа, икономическа и финансова перспектива. Днес Интернет е част от ежедневието на огромен брой хора и е много далеч от началната си фаза.

Интернет и по-скоро комуникацията в мрежата, влияят особено и на междуличностните взаимоотношения и тези с околната реалност.  „Това – посочва проф. Певерини - е една много интересна и обширна тема за изследване. Метафората, която се използва, за да се опишат практиките за употреба и потребителския подход към интернет, има общо с изследването. Отначало, идеята е, че интернет ще бъде едно "огромното море", в което любопитният потребител, който не е задължително експерт, ще има възможност да събере информация, като се ориентира благодарение на търсачките. Днес, честно казано, изтъква той, информацията е тази, която ни търси. Това означава, че, ако в първия етап интернет се характеризира с наличието на чат и форуми за дискусии, сега надделява определено една по-малко ентусиазирана и позитивна визия. Това е така, защото интернет се превърна в огромно пространство за събиране на информация за потребителите, която след това може да се използва много изгодно от фирмите, за да ревизират или планират своите маркетинг стратегии. Свидетели сме и на явления и в някои случаи на истински патологии на потребители, които особено интензивно използват мрежата“.

Както всяка реалност, също и постоянната връзка и комуникация чрез интернет имат своите предимства и ограничения. „Днес – изтъква професорът - интернет може би трябва да се определи като "социален уеб". Социалните мрежи днес имат преобладаваща роля в структурирането на взаимодействията между онлайн потребителите. Интернет позволява на всеки да получи достъп до съдържанието на мрежата. Това не означава обаче, че се е осъществил моделът на "електронна демокрация", който някои се опитаха да определят още през 90-те.

На въпроса дали Интернет ни прави свободни и дали наистина е една от най-добрите системи за защита на демокрациите, Паоло Певерини отговаря: “Не мисля, че интернет, от само себе си, ни прави свободни. Също не бива да търсим изключителна обуславяща връзка между медийните технологии, комуникацията и информацията и социалните промени. Технологията, сама по себе си, никога не е единственият елемент, достатъчен да задейства процеса на демократизация”.

На според проф. Певерини какво ще бъде развитието на мрежата и на дигиталния свят е трудно да се отгатне. „Разбира се – казва той- един от основните аспекти ще бъде възможността за оптимизиране на информацията, която се събира в профила на потребителите, посочва той. И тази информация, събрана чрез все по-точни алгоритми, ще позволи да се подобри, все повече и повече, връзката между тези, които предоставят информация, услуги, продукти и онлайн потребителите. Вярвам, казва той в заключение, че терминът "виртуален" днес вероятно вече е остарял"

bp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.