2016-08-13 00:00:00

Tęsiasi nežinia dėl Jemene pagrobto saleziečių kunigo. Raginimas melstis ir neprarasti vilties


Prieš penkis mėnesius Jemene pagrobto saleziečio kunigo Thomas Uzhunnalilio likimą vis dar gaubia nežinia, sakoma ketvirtadienį saleziečių informacijų agentūros ANS pranešime. Jame pacituotas Pietų Arabijos Apaštališkasis vikaras vyskupas Paul Hinder, neseniai patikinęs, kad nėra jokių tikslių žinių. Kažkas juda, tačiau ir dėl to nesame tikri, pareiškė vyskupas, kalbėdamas apie dingusį kunigą, pagrobtą per Meilės misionierių globos centro užpuolimą Adene kovo 4 dieną. Per užpuolimą buvo nužudyta šešiolika žmonių, keturiolika pasauliečių ir keturios pal. Kalkutos Motinos Teresės įsteigtos kongregacijos vienuolės.

Po Adeno globos centro užpuolimo, kurio metu kunigas Thomas buvo pagrobtas, sklido daug spėliojimų ir nepatvirtintų žinių, kartais niekuo nepagrįstų, apie tai, jog iš Indijos kilęs kunigas buvo nukryžiuotas Didįjį penktadienį. Naujų spėliojimų dingstimi prieš keletą savaičių buvo socialiniuose tinkluose ir internetinėje spaudoje pasklidusios nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose parodytas išsekęs įkaitas kun. Thomas. Tačiau ir dėl šių vaizdų autentiškumo abejones pareiškė tiek kunigą Thomas Uzhunnalil gerai pažįstantys jo kongregacijos tėvai saleziečiai, tiek atsakingi Indijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnai. Indijos ministras rugpjūčio 4 dieną pakartotinai patikino, kad Indijos vyriausybė daro ką gali, kad kunigas būtų saugiai išvaduotas. Ministras Sushma Swaraj per susitikimą su kunigo artimaisiais užtikrino, kad dedamos visos pastangos kunigą išlaisvinti.

Pietų Arabijos Apaštališkasis vikaras vyskupas Paul Hinder, kalbėdamas apie susirūpinimą dėl kun. Thomas Uzhunnalilio likimo, atkreipė dėmesį į tai, kad ligi šiol niekas nėra turėjęs tiesioginio ryšio su kun. Thomas. Trūksta  įrodymų, kad jis iš tiesų yra sveikas, pareiškė vyskupas. Saleziečių kongregacijos vadovybė jau ne kartą paprašė susilaikyti nuo nepagrįstų spėliojimų ir netikrų žinių skleidimo apie kun. Thomas likimą. Pasak Saleziečių vyriausiojo rektoriaus vikaro kun. Francesco Cereda, reikia prisiminti šį, kaip ir daugelį kitų pasaulyje persekiojamų krikščionių atvejų, ir toliau už juos melstis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.