2016-08-13 15:14:00

Над 500 милиона младежи по света живят с по-малко от 2 долара на ден


„Повече от 500 милион младежи на възраст от 15 до 24 години живеят с по-малко от 2 долара на ден, а много от тях са изключени от взимането на решения и са все по-изложени на въздействията от икономическата криза“. Това посочват данните в новия доклад на неправителствената организация Oxfam със заглавие „Младежите и неравенството: време новите поколения да се превърнат в главни действащи лица за своето бъдеще“, разпространен по повод Международния ден на младежта и World Social Forum, който се провежда в Монреал от 9 до 15 август.

„Днес в света има повече младежи, отколкото в който и да е друг период на историята, като броят на младежите на възраст от 10 до 24 години е 1,8 милиарда“, се чете в доклада на Oxfam, който констатира, че за съжаление „и днес все още те са най-засегнатите от последствията на икономическата криза, започнала през 2008: 43% от младата работна сила на световно ниво е безработна или жертва на неадекватно заплащане“.

Според хуманитарната неправителствена организация днес „сме изправени пред един глобален контекст в който трябва да се направи още твърде много за младежите, въпреки увеличаването с 50% (в периода 2013-2014) на правителствата, приложили национални планове за младежките политики“.

„Чрез този доклад – подчертава директора на кампаниите на Oxfam в Италия, Елиза Бачоти – отправяме апел към световните лидери, за да направят от младежите истинските главни действащи лица и двигателите за една промяна от която всички могат да извлекат полза“. Според Бачоти „правителствата и гражданското общество трябва да работят заедно с младежите от цял свят, за да не може тежестта на крайното социално и икономическо неравенство, което разделя все повече нашата планета, да възпрепятства новите поколения в достъпа до основните услуги и права, като образованието, здравеопазването и труда“.

Според данните посочени в доклада „все още днес по света почти 126 милиона младежи, предимно в бедните страни, са жертва на неграмотността, докато в някой страни момичетата имат по-голяма вероятност да умрат по време на раждане, отколкото да завършат училище“.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.