2016-08-11 15:11:00

Индия отбелязва своя „Черен ден“ срещу дискриминацията на далитите


Християнската общност на Индия „иска само справедливост, равенство и закрила на малцинствата, гарантирана от Конституцията на страната." С тези думи, кардинал Освалд Гарсиаз, председател на Конференцията на индийските епископи (CCBI), припомни повода за отбелязването на „Черния ден" на протест, който се провежда в Индия на 10 август всяка година, срещу дискриминацията на т. нар. „извън кастата“, и по-специално: на християните.

Настоящият закон

„Черният ден припомня 10-ти август 1950 г., когато президентът на Индия одобрява член 3 от Конституцията за кастите“, казва католическата агенция на Индия AsiaNews. Законът признава множество права на членовете на различните касти, но третата алинея на разпоредбата уточнява, че не може да бъде член на никоя каста онзи, който изповядва религия, различна от индуизма“. През 1956 г. и 1990 г. са въведени изменения, с които се включват в тази категория будистите и сикхите, докато остават изключени християните и мюсюлманите. Благодарение на този закон, индуистките далити са икономически облагодетелствани и се ползват с привилегии в образованието и социалната сфера, за тях има заделени квоти за работни места.

Дискриминацията нарушава конституционните принципи

На далитите християни и мюсюлмани отдавна е отречено правото, нарушаващо основните конституционни принципи като равнопоставеност, забраната за дискриминация заради вяра и свободата на избора на религиозна принадлежност. Да припомним, че християнските далити съставляват около две трети от националнита християнската общност, което представлява 2,3% от общия брой на населението.

Отбелязване на „Черния ден“ във всяка епархия

По повод на 66-тата годишнина от създаването на закона, Конференцията на епископите на Индия (CCBI) призова всички католици да отбележат „Черния ден“ в своите епархии и институции и да публикуват в социалната мрежа с цел популяризиране на кампанията. Кард. Гарсиаз призова правителството да спре тази дискриминация на християнските далити“.

an / rv 
All the contents on this site are copyrighted ©.