2016-08-10 14:04:00

51 години независимост на Сингапур. Монс. Го: милосърдието ни прави велики


Въпреки големия икономически, политически, технологичен и социален прогрес, постигнат  от Сингапур през своите 51 години съществувание, градът-държава, „никога няма да пожъне успех, ако не бъде познат като пълен с милосърдие и състрадание“. Това е акцента в посланието, отправено към нацията, от монс. Уилям Го, архиепископ на Сингапур, по повод националния празник на страната, честващ независимостта от Малайзия, получена на 9 август 1965.

През последните 50 години „заедно с нашите лидери се ангажирахме в изграждането на едно прогресивно общество с прозрачно управление и подходящи инфраструктури. Като следствие от това, Сингапур е познат на икономическо, технологично и политическо ниво. В страната съществува равноправие, справедливост и хармония. Можем да се гордеем с нашите завоевания“, отбелязва архиепископът.

Архиепископ Го благодари на Бог, че е дарил на нацията „отговорни лидери, разсъдливи и със силни морални ценности“ и подчертава, че „в постигнатия успех не трябва никога да се забравят най-бедните и онези в неравностойно положение в страната и по света и по-специално в Азия. В тази Година на милосърдието, като нация сме предизвикани да излезем от себе си и да се насочим към нуждите на ближния“.

На първо място – пише монс. Го – „стоят бедните в нашия дом. Не трябва никога да си мислим, че бедността и страданието са заличени от нашето общество. Мнозина страдат заради липсата на основните потребности и медицинска грижа. Хиляди възрастни са изоставени от своите деца и живеят в самота, забравени. Други, не могат да си позволят ежедневно подходяща храна“.

Освен материално нуждаещите се, архиепископът призовава да се обърне внимание и на „инвалидите и страдащите от психични болести, от загуба на паметта. Нашето сърце е с тях, когато мислим за страданието им, което не е само липсата на храна или физическата болка, а психологично и емоционално“.

Според монс. Го предизвикателството на милосърдието не се спира само до границите на Сингапур, защото милосърдието трябва да бъде „занесено на най-бедните нации около нас. Има много народи, които оцеляват с минималното, без възпитание и хигиена“. Младежите от тези нации „нямат бъдеще, освен ако някой богат народ не им помогне да излязат от бедността чрез образованието“.

Архиепископът апелира да бъдат подпомагани и семействата, преди всичко онези в затруднено положение, като разведените или преживяващите сложни моменти. „Трябва да покажем повече състрадание към тях, вместо да ги съдим твърде много“.

Монс. Го подчертава, че „дори милосърдието по само себе си не е достатъчно. Милосърдието без истината не може да спаси изцяло човек. Истината на Благата вест на Исус Христос трябва да бъде възвестявана без да се правят компромиси. Ако не проповядваме Божието милосърдие чрез неговото слово, тайнствата – по-специално изповедта и помазанието на болните – то ние заблуждаваме нашия народ. Ако сингапурци занесат Христос на другите чрез свидетелството на своя живот – завършва архиепископът – то нашата нация наистина може да бъде наречена велика и мъдра“.

svt/ asia news
All the contents on this site are copyrighted ©.