2016-08-09 16:03:00

Popiežiaus parama sausros ištiktam Lesotui. Badas kankina per pusę milijono gyventojų.


Popiežius padovanojo Lesoto karalystės vyriausybei keturis šimtus tūkstančių eurų sausros padariniams šalinti. Popiežiaus paramą Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peter Brian Wells įteikė Lesoto karaliui Letsie III. Nuncijus papasakojo apie Šventojo Tėvo solidarumą internetiniam laikraščiui „African Independent“, į kurio publikaciją dėmesį atkreipė Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“.

Popiežius paprastai neaukoja tiesiogiai kraštų vyriausybėms. Šventasis Sostas katastrofų atvejais normaliai aukoja per katalikiškas labdaros organizacijas, kaip „Caritas Internationalis“. Afrikiečių spauda teiravosi, kodėl popiežius nusprendė paaukoti tiesiogiai.

Nuncijus įsitikinęs, kad popiežiaus gestas yra itin reikšmingas. Šventasis Tėvas, sužinojęs apie stichijos, nuo kurios kenčia ne tik pietų Afrikos valstybė Lesotas, bet daugelis kitų Afrikos kraštų,  apimtį, panorėjo konkrečiai padėti. Darome tai, ką sakome, o nemokom tuščiais žodžiais, pridūrė nuncijus.

Sausra, badas ir ligos paplito Lesote dėl Ramiojo vandenyno srovės El Nino poveikio, sukėlė ekonomikos krizę visame Pietų Afrikos regione, kuriame plačiai paplitusi taip pat Aids liga. Lesoto žemės ūkis dėl srovės El Nino poveikio nusmuko daugiau kaip per pus (62%) per paskutinį sezoną, pasmerkdamas badui daugiau nei pusę milijono krašto gyventojų. Lesoto ministras pirmininkas Pakalitha Mosisili jau daugiau kaip prieš pusę metų įvedė Lesote ypatingąją padėtį.

Tai atkreipė popiežiaus dėmesį ir jis tuoj pat reagavo, papasakojo Lesoto arkivyskupas Gerard Tlali Lerotholi, pasak kurio, popiežiaus parama Lesothui greičiausiai bus patikėta Lesoto katalikų episkopatui, kad per specialius projektus Bažnyčia Lesote galėtų padėti šalinti sausros pasekmes.

Nuncijus patikino, kad bus atidžiai tikrinama, kaip vyriausybė ir Bažnyčia panaudoja popiežiaus paramą ir kad būtų galima suprasti kokios paramos dar reikia Lesotui. Nuncijus be to priminė afrikiečių spaudai dažnus popiežiaus paraginimus, kad tarptautinė bendruomenė labiau atsižvelgtų į gamtai daromą žalą ir ypač jos poveikį vargšams ir marginalizuotiems žmonėms.

Popiežius Pranciškus labai rūpinasi viso Afrikos žemyno gerove, bet ypatingai mažųjų kraštų, kuriems tenka kovoti su ypatingai dideliais sunkumais, pasakė apaštališkasis nuncijus Peter Brian Wells. Jis papasakojo apie Lesoto karaliaus jam skirtą audienciją, kurios metu pradėjo savo diplomatinę misiją Lesote ir įteikė popiežiaus Pranciškaus pasirašytą skyrimo raštą. Lesoto suverenas kredencialų įteikimo ceremonijoje padėkojo nuncijui už katalikų Bažnyčios įnašą sveikatos ir švietimo sferose.

Anot nuncijaus, popiežius Pranciškus gerai žino apie nestabilumą ir gyventojų nusivylimą Lesote. Bažnyčia viliasi, kad visi šie sunkumai bus išspręsti susitaikymo dvasioje, sakė nuncijus, Šventajam Sostui atstovaujantis taip pat Pietų Afrikos Respublikoje, Botsvanoje, Namibijoje ir Svazilande. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.