2016-08-08 00:00:00

В Европа се увеличава страхът от бежанците


В Източна Европа има повече страх от мигрантите и в главите на европейците се прави много ясна връзка между бежанци и терористи. Това посочва Американският изследователски център „Пю“ (Pew Research Center) въз основа на проучване, проведено в Италия, Испания, Полша, Гърция, Франция, Великобритания, Унгария, Швеция, Германия и Холандия. Във всичките тези десет държави, които заедно представляват около 80% от гражданите на Европейския съюз, е разпространен страхът от възможни терористични атентати (близо 59% от интервюираните) и безпокойството от загубата на работни места и разходи за социални помощи (50% от запитаните). Посочените безпокойства са особено разпространени в Унгария и Полша, където досега не са ставали атентати, докато приемането на искащите убежище се “обезкуражава“ от частичното затваряне на границите. 76% от унгарците се страхуват от терористите, а 82% - от икономическите и социалните щети. 71% от поляците се страхуват от атентати, а 75% са обезпокоени от липсата на трудова заетост.

По-добро е положението в западните страни, начело с Германия и Холандия (61%) и Италия (60%), които отчасти се страхуват от терористични атаки. Като се имат предвид фактите, парадоксално е, че този процент е още по-нисък във Франция (46%) и Испания (40%). Докато страхът от загуба на работни места тревожи най-вече гърците (72%), италианците (65%) и французите (53%). По-малко обезпокоени от безработицата и недостатъчните социални грижи са германците (31%) и шведите.

От доклада става ясно, че голяма част от европейците не гледат добре на имигрантите мюсюлмани. В Италия, Унгария, Гърция и Полша, шест от десет анкетирани твърдят, че имат отрицателно отношение към хората с ислямска вяра. Запитаните хора  са на мнение, че сред мюсюлманите съществува тенденция за оставане като затворена общност, която се отличава от другите съграждани, вместо да има желание за интеграция и запознаване с бита и обичаите на страната, оказала гостоприемство.

Също така сред унгарците, поляците, гърците, италианците и французите е разпространено убеждението, че традиционният стил на живот и националната идентичност рискуват да се влошат, за разлика от германците и шведите, които, обратно, считат присъствието на имигрантите като добавена стойност и обогатяване.

Но мюсюлманите не са единственото малцинство, спрямо което в Европа са налице предразсъдъци. В общи линии ромите се ползват с още по-отрицателна слава (средно сред 48% от населението, като в Италия се стига до 82%, а в Гърция, Унгария и Франция – до 60%).

man / Oss.Rom. 
All the contents on this site are copyrighted ©.