2016-08-06 15:21:00

Да бъдем искрени във вярата си и съвестни в нашите дела


„И вие бъдете готови“ (Лк. 12, 32-48)

XIX неделя на литургичната неделя ни предлага евангелският откъс в който Исус приканва учениците да бъдат винаги готови, защото Сина Човечески ще дойде когато най-малко очакват. „Не бой се, малко стадо! Понеже вашият Отец благоволи да ви даде царството. Продайте си имотите и дайте милостиня. Пригответе си кесии, които да не овехтяват, съкровище на небесата, което да се не изчерпя, където крадец не приближава, и което молец не поврежда. Защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви“, казва Исус. Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани предлага актуален коментар на неделното евангелие.

*****

Скъпи братя и сестри,

В днешното евангелие откриваме ясно призива да сме будни. Християнинът винаги трябва да бъде готов, понеже мислите и желанията му надхвърлят видимия свят. „Дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви”! Исус днес ни призовава да имаме упование в Божието провидение. Вярата в Божията закрила е тясно свързана с нашата вяра в Бог като цяло. Ние сме неговото „малко стадо”, за което Той се грижи и на които е дадено Царството. 

Бог на всеки дава нужните дарове, за да може да реализира своята житейска мисия. Не всички получават поравно, понеже всеки има своята специфична роля в живота. Всеки от нас трябва да благодари на добрия Бог, за това, което е получил.  Но всички блага и дарове нямат смисъл сами по себе си, ако не ги използваме според Божия план. Всичко това, което сме получили е и дар за ближния. Ние сме милосърдните ръце на Бог, чрез които Той действа в днешния свят.

За да можем да използваме нашите таланти, трябва да бъдем скромни, т.е. да съзнаваме, че сме само човешки същества, слаби и грешни, които са още толкова далеч от съвършенството. Но въпреки това сме призвани да разполагаме с благата, които Бог ни е подарил и след време той ще дойде, за да види как сме ги използвали. Бог няма да дойде като съдия, който иска да ни накаже, а ще дойде, понеже е господарят. Исус очаква, че сме добри слуги и затова идва, за да ни награди. Има ни доверие и затова ни поверява всичко. Ето защо, трябва да сме искрени в нашата вяра и съвестни в нашите дела, за да не бъдем изненадани от идването на Господ, което е сигурно. Амин. 
All the contents on this site are copyrighted ©.