2016-08-02 16:27:00

Ketvirtadienį popiežius užbaigs Porciunkulės atlaidus


Rugpjūčio 2 d. Asyžiuje iškilmingai minėta Švč. M. Marijos Angelų Karalienės iškilmė ir švenčiami Porciunkulės atlaidai. Ši tradicija, pasiekusi visą katalikų pasaulį, gimė tryliktojo amžiaus pradžioje, kartu su šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurta pranciškonų vienuolija. Mažą koplytėlę, dedikuotą Švč. M. Marijai Angelų Karalienei, stovėjusią šalia kelio, Asyžiaus miesto papėdėje, 1209 m. savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Šiemet Porciunkulės atlaidams sukanka 800 metų. Prieš kelis šimtmečius buvo pastatyta Porciunkulės koplytėlę gaubianti didinga Švč. M. Marijos Angelų Karalienės bazilika.

Šiemetiniai Porciunkulės atlaidai Angelų Karalienės bazilikoje prie Asyžiaus prasidėjo pasirengimo tridieniu, vykusiu liepos 29-31 dienomis. Sekmadienį Porciunkulę aplankė ir Perudžos musulmonų bendruomenės vadovas imamas Abdel Qader. Pirmadienį, rugpjūčio 1-ąją, Porciunkulės atlaidų atidarymo Mišias aukojo Mažesniųjų brolių ordino vadovas t. Michael A. Perry OFM. Šventės dieną, antradienį, Mišias Porciunkulės bazilikoje aukojo Perudžos vyskupas kard. Gualtiero Bassetti. Šią dieną prasidėjo Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejus, kuris bus švenčiamas iki ateinančių metų rugpjūčio 2 d. Šiemetinius jubiliejinius atlaidus vainikuos popiežiaus Pranciškaus vizitas. Šventasis Tėvas Porciunkulėje lankysis ketvirtadienį po pietų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.