2016-08-02 19:17:00

Felállították a nők diakónussá szentelésének a lehetőségét vizsgáló bizottságot


Augusztus 2-án Ferenc pápa döntése nyomán felállt az a teológiai bizottság, mely a nők diakónussá szentelésének a lehetőségét tanulmányozza. Mint ismeretes, ez év május 12-én Ferenc pápa a VI. Pál aulában találkozott a női szerzetesrendek legfőbb elöljáróinak a közösségével, akik kifejezetten azt kérték tőle, hogy „hozzon létre egy hivatalos bizottságot,  mely a női diakonátus kérdésével foglalkozik, különös tekintettel az egyház korai időszakára”. Elmélyült imádság és reflexió nyomán a Szentatya a kérdés tanulmányozására a következő tagokból álló bizottságot hozta létre:

Elnök:

P. Luis Francisco Ladaria Ferrer jezsuita érsek, a Hittani Kongregáció titkára,

Tagok:

Nuria Calduch Benages nővér, a Pápai Biblikus Bizottság tagja,

Francesca Cocchini professzorasszony, a «La Sapienza» Római Egyetem és az  «Augustinianum» Patrisztikus Intézet tanára,

Piero Coda atya, a Loppiano-i «Sophia» Egyetemi Intézet elnöke, a Nemzetközi Teológia Bizottság tagja,

P. Robert Dodaro ágostonrendi szerzetes, az  «Augustinianum» Patrisztikus Intézet vezetője, a patrológia tanára,

P. Santiago Madrigal Terrazas jezsuita szerzetes, a  Madridi Pápai «Comillas» Egyetem ekkleziológia tanára,

Mary Melone ferences szerzetesnővér, a Római «Antonianum» Pápai Egyetem rektora,

Karl Heinz Menke atya, a Bonni Egyetem dogmatikai tanszékének nyugalmazott tanára és a Nemzetközi Teológia Bizottság tagja,

P. Aimable Musoni szalézi szerzetes, a Római Pápai Szalézi Egyetem tanára,

P. Bernard Pottier jezsuita, a Brüsszeli «Institut d'Etudes Théologiques» tanára és a Nemzetközi Teológia Bizottság tagja,

Marianne Schlosser professzorasszony, a Bécsi Egyetemen a teológia lelkiség tanára,

Michelina Tenace professzorasszony, a Pápai Gergely Egyetemen a fundamentális teológia tanára,

és Phyllis Zagano professzorasszony, a New York-i «Hofstra University» tanára.

Az elnökön túl a tizenkét tagból álló bizottság fele nő, hiszen a feladatuk éppen a nők egyházi szerepének a vizsgálata.

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.