2016-08-01 14:29:00

Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve


Sekmadienio vakarą iš Krokuvos į Romą skrendančiame lėktuve įvyko tradicinė popiežiaus spaudos konferencija. Buvo kalbama apie ką tik pasibaigusias jaunimo dienas ir popiežiaus įspūdžius iš pirmo apsilankymo Lenkijoje; paliestos taip pat tiesiogiai su kelione nesusijusios temos – terorizmas, krikščionių ir musulmonų santykiai, padėtis Turkijoje, kaltinimai metami kardinolui George‘ui Pellui.

Popiežius grįžta iš Lenkijos pilnas pačių geriausių įspūdžių. Per kelias vizito dienas jis pamatė giliai tikinčius ir savo tikėjimu besidžiaugiančius žmones. Popiežius sužavėtas lenkų pamaldumu ir jų meile Dievo Motinai. Geriausius įspūdžius popiežius išsiveža ir iš bendravimo su viso pasaulio jaunimo atstovais. Klausiamas kur glūdi tokio sėkmingo ir spontaniško bendravimo su jaunimu paslaptis, Pranciškus prisipažino, kad jam ne visada lengva suprasti jaunimo kalbą, kad jaunimas stebina, kad dažnai klausant ką jaunimas kalba ne viską iš karto supranti arba greit paaiškėja, kad ne viską buvai teisingai supratęs. Dažnai tenka klausti jaunų žmonių ką reiškia viena ar kita apie ką jie kalba. Ir jaunimas paaiškina. Reikia kalbėtis, sakė popiežius. Reikia keistis nuomonėmis. Netiesa, kad šiuolaikinis jaunimas kalba niekus. Dažnai nusišneka ir suaugę žmonės. Reikia vieni kitų klausyti ir vieni iš kitų mokytis.

Popiežiaus buvo paklausta kas gi atsitiko, kad jis pargriuvo Mišių pradžioje Čenstakavos šventovėje. „Įsižiūrėjau į Mariją ir, nepastebėjęs laiptelio, užkliuvau. Pargriuvau su smilkintuvu rankose, bet nieko blogo neatsitiko“.

Vienas žurnalistų klausė, kodėl popiežius nekomentuoja padėties Turkijoje, kur po nepavykusio perversmo suiminėjami opozicijos veikėjai, žurnalistai. Ar dėl to, kad bijoma pakenkti vietinei katalikų mažumai? Pranciškus atsakė, kad neseniai jis yra pasakęs Turkijai nemalonių dalykų ir kad jis juos sakęs, dėl to, kad buvo visiškai įsitikinęs, kad sako tiesą. Žinome kokios buvo to pasekmės. Dabar popiežius nėra pasisakęs apie padėtį Turkijoje, nes iki galo nėra visiškai aišku kas dedasi. Popiežius gauna daug informacijų iš Valstybės sekretoriato, klausoma ką sako žinomi politikos apžvalgininkai, tačiau situacija nelabai aiški.  Savaime suprantama, kad visada reikia siekti, kad nebūtų pakenkta vietiniams katalikams, tačiau neaukojant tiesos.

Kitas kartu keliavęs žurnalistas klausė ar ne per didelį popiežiaus pasitikėjimą turi kardinolas George Pell, ypač po pastaruoju metu Australijoje jam iškeltų naujų kaltinimų kunigų pedofilų dangstymu praeityje.

Popiežius atsakė, kad naujos žinios apie keturiasdešimties metų senumo įvykius kol kas ne visiškai aiškios. Taip pat ir policija ne iškarto į jas reagavo. Dabar kaltinimus svarsto teismas. Mes negalime teisti kol nebus paskelbtas teismo sprendimas. Jei aš smerkčiau arba ginčiau kardinolą Pellą, nebūtų gerai. Reikia palaukti kol pasisakys teisingumo institucijos, negalime teisti spaudoje. Negalima leisti, kad žmogus būtų teisiamas paskalomis. Laukime ką nuspręs teismas. Kai teismas pasisakys, tuomet ir aš pasisakysiu, - kalbėjo Pranciškus.

Iš Krokuvos į Romą skridusiame lėktuve vykusioje popiežiaus spaudos konferencijoje prisimintas ir prieš kelias dienas Prancūzijoje islamistų nužudytas kunigas Jacques‘as Hamelis. „Kodėl jūs, Šventasis Tėve, kai kalbate apie šiuos smurto veiksmus, niekada nenaudojate žodžio „islamas“?“ – klausė prancūzas žurnalistas.

„Aš nekalbu apie islamiškąjį smurtą, nes žinau, kad ne tik islame, bet visose religijose yra mažų fundamentalistinių grupelių. Taip pat ir mes turime savo fundamentalistų. Dėl to, manau, būtų neteisinga islamo religiją tapatinti su smurtu.“ Popiežius paminėjo neseniai vykusį savo susitikimą su Kairo al-Azharo universiteto Didžiuoju imamu. „Aš žinau jų nuomonę – jie nori taikos, nori gerų santykių. Mes galime taikiai sugyventi“.

Popiežius sutinka, jog iš tiesų negalima paneigti akivaizdžių faktų, kad vadinamoji Islamo valstybė prisistato kaip smurtautojai islamo vardu, kad jie taip apibrėžia savo tapatybę, kad jie perpjovė gerkles krikščionims Libijos paplūdimy, sakydami, kad tai daro vardan islamo. Tačiau jie yra tik fundamentalistų grupė. Negalima sakyti, kad islamas tai terorizmas. Tai būtų ir netiesa, ir neteisinga islamo išpažinėjų atžvilgiu.

Pasibaigus popiežiaus spaudos konferencijai, iš Krokuvos į Romą skrendantys žurnalistai taip pat padėkojo tarnybą baigiančiam Šventojo Sosto Spaudos salės direktoriui t. Federico Lombardi SJ. Sekmadienis, liepos 31-oji, jam buvo paskutinė darbo diena. Nuo rugpjūčio 1-osios Spaudos salei vadovauja amerikietis Greg Burke, pasaulietis, priklausantis Opus Dei prelatūrai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.