2016-07-31 14:38:00

Pasninkas ir malda Prancūzijoje. Europos krikščionių ir musulmonų užuojauta


Penktadienis Prancūzijos katalikų bendruomenėje buvo pasninko ir maldos diena už taiką pasaulyje ir Prancūzijoje. Tokiu būdu Prancūzijos vyskupų konferencija nusprendė atminti liepos 26 dieną savo bažnyčioje Saint-Etienne-du-Rouvaray miestelyje žiauriai nužudytą 84 metų kun. Jacques'ą Hamelį. Vyskupai paragino visus krašto katalikus dalyvauti maldoje ir nepasiduoti neapykantos jausmams.

Europa turi iš naujo atrasti esmines svetingumo vertybes. Mūsų šūkis: laisvė, lygybė, brolybė, turi galioti ne tik Prancūzijoje, bet visoje Europoje. Prancūzai turi vieningai atsiliepti į šį iššūkį. Žmonėms, kurie atvysta į mūsų šalį, nestatomos sienos; reikia tiesti tilus, pažymėjo Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Georges Paul Pontier.

Panašiai pasisakė Europos bendrijos vyskupų komisijos ir Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhard Marx. Pasak jo, į bažnyčią Mišioms susirinkę tikintieji tapo baisaus smurto aukomis. Jei šiuo aktu norima sukurstyti religinę neapykantą, mes tam pasipriešinsime ir neprisidėsime prie neapykantos ir smurto nuotaikos. Reakcija negali būti neapykantos didinimas.

Evangelijos žinia ir Bažnyčios patirtis dar kartą tampa priežastimi nepasiduoti užsidarymo ar keršto  logikai, pažymėjo Italijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius, arkivyskupas Nunzio Galantino. Jis taip pat įspėjo saugotis pagundos išnaudoti įvykio sukeltą skausmą.

Musulmonų pasaulis irgi sureagavo su pasibaisėjimu į pranešimus apie įvykį Saint-Etienne-du-Rouvaray miestelyje. Paryžiaus didžiosios mečetės rektorius Dalil Boubakeur visų Prancūzijos musulmonų vardu pareiškė gilią užuojautą ir sakė, kad ir musulmonai sukrėsti ir pasimetę dėl šventvagystės, priešingos musulmonų mokymui. Mečetės rektorius reiškė įsitikinimą, kad jau pats laikas pradėti Prancūzijos musulmonų institucijų reformą.

Solidarumą ir artumą išsakė Italijos musulmonų centro generalinis sekretorius Abdellah Redouane, pasak kurio, žodžiai gal atrodyti tušti, tačiau tylėjimas dar baisiau. Šis karas negailestingas, nukreiptas prieš visus, todėl būtina sustiprintomis pastangomis siekti su šaknimis išrauti terorizmą kurstantį radikalizmą.

Italijos žydų bendruomenių sąjungos prezidentė Noemi Di Segni išsakė solidarumą ir artumą Prancūzijai, pažymėdama, kad brutalus ir žiaurus užpuolimas Prancūzijos bažnyčioje turi suvienyti visus ne tik pasmerkiant, bet ir stengiantis neatsisakyti visaverčiai išgyventi kasdienybę. To nori mūsų laisvų ir demokratiškų visuomenių priešai, su tuo visi kartu žadame kasdien kovoti.

Pasaulio Bažnyčių tarybos generalinis sekretoriatas užuojautoje visai katalikų bendruomenei atkreipė dėmesį į svarbumą būti vieningais tokiais dramatiškais momentais ir išreiškė viltį, kad visi žmonės gebės skleisti taikos, teisingumo ir nesmurto žinią. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.