2016-07-31 14:32:00

Parama seminaristams nužudyto kunigo Hamelio kankinystei atminti


Prancūzo kunigo Jacques’o Hamelio kankinystė, jo brutalus nužudymas prie altoriaus liepos 26 dieną Ruano vyskupijos bažnyčioje paskatino labdaros organizaciją „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai" paremti 1000 kunigų formaciją visame pasaulyje. Pasak organizacijos vadovo Italijoje, reikia daugiau nei tik atminimo ir gražių žodžių: į barbarizmą reikia atsiliepti konkrečiais veiksmais. Po ilgo svarstymo kokiu būdu atminti kunigą, kuris vos ne šešiasdešimt metų nepailstamai tarnavo Bažnyčiai, nuspręsta finansiškai padėti kunigystei besiruošiantiems jaunuoliams,  pažymėjo atsišaukime organizacijos direktorius Alessandro Monteduro. Esame įsitikinę, jog nužudytas kun. Hamel kaip kiekvienas kitas kunigas troško, kad jo kunigystės pavyzdžiu pasektų tūkstančiai kunigystės pašaukimą išgirdusių jaunuolių, paaiškino labdaros organizacijos atstovas. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.