2016-07-31 13:36:00

Nästa Världsungdomsdag blir i Panama 2019!


Under Angelusen efter söndagens stora Mässa bjöd påven Franciskus in ungdomarna till Panama.

På söndagen avslutade påven Franciskus Mässan på Världsungdomsdagen i Krakow med att tillsammans med de över en miljon församlade ungdomarna be Angelusbönen. Men innan dess talade påven Franciskus kort till alla de närvarande och till dem som följde Mässan från Krakow via sociala medier, precis som han varje söndag brukar göra till pilgrimerna på Petersplatsen i Rom från fönstret i sitt kontor.

”Vid slutet av detta firande skulle jag tillsammans med alla er vilja tacka Gud, den oändliga barmhärtighetens Fader, för att han har låtit oss få uppleva denna Världsungdomsdag. Jag tackar kardinal Dziwisz och kardinal Rylko för deras vänliga ord och särskilt för hur de har förberett detta evenemang genom sin bön och sitt arbete. Jag vill även tacka alla er som har bidragit till dess framgång. Och ett stort tack till er, alla kära ungdomar! Ni har fyllt Krakow med en smittsam entusiasm för er tro! Den helige Johannes Paulus II har glatt sig från himmelen, och han kommer att hjälpa er att sprida Evangeliets glädje överallt.”

”Under dessa dagar så har vi fått uppleva skönheten i Kristi, källan till vårt livs hopp, världsvida gemenskap. Vi har hört hans röst, den Gode Herdens röst som är här mitt ibland oss. Han har talat till var och en av er i era hjärtan. Han har förnyat er genom sin kärlek och han har visat er sin förlåtelses ljus och hans nåds kraft. Han har låtit er få erfara bönens verklighet. Dessa dagar har ni fått uppleva ’en frisk bris’ som kommer att hjälpa er att leva era liv i barmhärtighet när ni återvänder till era länder och till era gemenskaper.”

”Här, bredvid detta altare, finns bilden av jungfru Maria som vördades av den helige Johannes Paulus II i sanktuariet i Kalwaria. Maria, vår Moder, lär oss hur vi kan låta vår upplevelse här i Polen få bli fruktsam. Hon ber oss att göra vad hon gjorde – att inte slösa bort den gåva som ni har fått ta emot. Ta den istället till ert hjärta så att den kan växa och bära frukt med den Helige Andes hjälp. På så sätt kan var och en av er vittna om Kristus där ni lever, i era hem, i era församlingar, i era föreningar och grupper och på de platser där ni studerar, arbetar, tjänar, underhåller... Vart än Guds försyn kommer att leda er!”

”Guds försyn ligger alltid ett steg före oss. Tänk – den har redan valt nästa steg av den stora pilgrimsfärd som den helige Johannes Paulus II påbörjade 1985! Med stor glädje tillkännager jag därför att nästa Världsungdomsdag – efter de två som kommer att hållas på stiftsnivå – kommer att äga rum i Panama 2019!”

”Med förtröstan om Marias förböner, låt oss be den Helige Ande att ge oss sitt ljus och att leda de ungas resa, i Kyrkan och i världen, och att göra er till Guds barmhärtighets lärjungar och vittnen!”
All the contents on this site are copyrighted ©.