2016-07-31 18:27:00

Modlitbová vigília SDM: Pápež reagoval na svedectvá o sile Božieho milosrdenstva


Poľsko 31. júla – Miestom vyvrcholenia 31. svetových dní mládeže bol Areál milosrdenstva, tzv. „Campus Misericordiae“, ležiaci niekoľko kilometrov východne od Krakova v okrese Wieliczka. V sobotu 30. júla sa tu konala modlitbová vigília, po ktorej väčšina mladých zostala na mieste po celú noc až do nedeľnej záverečnej svätej omše s rozoslaním pútnikov.

Svätý Otec prišiel medzi mladých na vigíliu už v polhodinovom predstihu, krátko po 18.30. Z papamobilu najprv pozdravil prítomných prechádzajúc pozdĺž areálu. Oficiálny odhad poľskej polície uvádza 1,5 milióna osôb. Pápež sprevádzaný skupinkou chlapcov a dievčat, z ktorých každý reprezentoval jeden z piatich kontinentov, peši prešiel symbolickou Svätou bránou, ktorá bola po obrovskom pódiu s oltárom a veľkoplošným obrazom Milosrdného Ježiša druhou dominantou priestoru.

Vigília s témou „Ježiš, zdroj milosrdenstva“, ktorú uviedol krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz, sa začala choreografickým predstavením. Mladí umelci v piatich výstupoch s bohatou pohybovou, hudobnou i multimediálnou zložkou znázornili ako pomôcť k viere pochybujúcim, vliať nádej skľúčeným, prebudiť pre lásku ľahostajných, sprostredkovať odpustenie tomu, kto sa niečím previnil, a napokon ako dodať radosť zarmúteným. Medzi časťami scénického diela postupne zazneli tri silné svedectvá mladých ľudí o účinkovaní Božieho milosrdenstva v ich životoch.

O svoje svedectvo sa ako prvá podelila Natália z Poľska, ktorá bola šéfredaktorkou módnych časopisov a 20 rokov nemala nič spoločné s Cirkvou. Zakúsila úspechy v práci a viedla svetácky štýl, až sa jedného dňa zobudila s nepokojom a nutkaním ísť na spoveď. Napriek počiatočnému strachu našla u spovedníka láskavé prijatie. Popri slovách, že to bola veľmi pekná spoveď sa od neho dozvedela, že práve v ten deň bola Nedeľa Božieho milosrdenstva. Natália sa priznala, že objavila, že milosrdenstvo je živé a koná aj dnes. V uplynulých dvoch rokoch sa podieľala na príprave SDM v meste Łódź, aby aj iní mohli zažiť to, čo zakúsila ona.

Silné svedectvo po anglicky rozpovedala Sýrčanka Rand z mesta Aleppo. Napriek tomu, že v jej krajine je vojna a jej mesto je zničené a všade naokolo je smrť, pomáha v Centre Dona Bosca, kde sa snažia poskytnúť oporu iným ľuďom v zúfalej situácii. Náročné okolnosti jej pomohli dospieť a pozerať sa na veci z iného pohľadu, pričom viera v Krista je pre ňu aj v týchto ťažkých dňoch dôvodom na radosť. Dojímavo menovala chlapcov a dievčatá z okruhu jej priateľov, ktorých životy zo dňa na deň vyhasila vojna.

Posledné svedectvo zaznelo v španielčine z úst Miguela z Paraguaja, ktorý v 11 rokoch utiekol z domu, užíval drogy a šesť rokov prežil vo väzení. Potom ho rodinný priateľ kňaz pozval do komunity zameranej na oslobodenie sa od závislostí metódou Božieho slova. Zlomovým momentom pre Miguela bolo, keď mu po čase zverili zodpovednosť za vylepšenie fungovania domu. Práve to mu pomohlo zamyslieť sa nad minulosťou a odpustením uzdraviť najprv jeden konkrétny konfliktný vzťah a postupne sa znovu rozbehnúť v živote. Pred 10 rokmi sa mu podarilo vyliečiť a teraz je zodpovedný za pobočku rovnakej terapeutickej komunity v Uruguaji.

Pápež vo svojom príhovore reagoval na tri svedectvá. Dialogickou formou pritom viedol mladých k viacerým spoločným gestám. Prvým bola modlitba postojačky v tichu za víťazstvo nad násilím a vojnou, a to i vo vlastnom vnútri, druhým bolo nahlas vyjadrené rozhodnutie odmietnuť „gaučovú kultúru“ a zanechať svojím životom stopu dobra, a napokon do tretice mladí vytvorili živý most podaných rúk na znak prekonania uzavretosti a ako vzor pre lídrov, ktorí rozhodujú o budúcnosti.

Príhovor Svätého Otca Františka pri modlitbovej vigílii

Súčasťou vigílie boli aj viaceré duchovné spevy ako tzv. „Jasnohorský apel“ či Korunka Božieho milosrdenstva. Po príchode súmraku sa priestranstvo rozžiarilo miliónom sviečok a vigília pokračovala adoráciou Najsvätejšej sviatosti. Svätý Otec sa s mladými rozlúčil požehnaním.

Tak ako po predchádzajúce dni, pápež prenocoval na Krakovskom arcibiskupstve, zatiaľ čo mladí bdeli celú noc v modlitbe v očakávaní záverečnej svätej omše v nedeľu ráno. -bp, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.