2016-07-31 11:50:00

Budúce Svetové dni mládeže bude hostiť Panama


Poľsko 31. júla – Budúce Svetové dní mládeže v roku 2019 bude hostiť stredoamerická krajina Panama. Oznámil to pápež František v závere slávenia záverečnej omše SDM v areáli „Campus Misericordiae“ v Krakove za poldruhamiliónovej účasti mladých z celého sveta. Pápež po vzdaní vďaky Bohu poďakoval organizátorom 31. ročníka podujatia i všetkým, čo sa na ňom zúčastnili. Uistil ich, že Duch Svätý im umožní byť svedkami Ježiša Krista v prostredí ich každodennosti.

Svätý Ján Pavol II. sa radoval z neba,  a pomôže vám priniesť všade radosť evanjelia“, povedal pápež František. V spoločnej modlitbe Anjel Pána spolu s mladými vzýval na príhovor Panny Márie Ducha Svätého o svetlo a oporu pre mladých v Cirkvi a vo svete, „aby boli učeníkmi a svedkami Božieho milosrdenstva“. -jb-

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána
All the contents on this site are copyrighted ©.