2016-07-30 16:28:00

Pápež František navštívil Lagievniky so Svätyňou Božieho milosrdenstva


Poľsko 30. júla – Svoj štvrtý deň v Poľsku pápež František začal návštevou Svätyne Božieho milosrdenstva v krakovskej štvrti Lagievniky (Łagiewniki). Pred Kaplnkou sv. Jozefa s obrazom Milosrdného Ježiša ho o 8.30 ráno privítal zástup veriacich mávajúcich vlajočkami s logom SDM. Vo vnútri sa pápež v tichu krátko pomodlil pred obrazom Krista s dvoma lúčmi vychádzajúcimi z jeho srdca a nápisom „Ježišu, dôverujem v teba“. V neogotickej kaplnke, ktorá je súčasťou kláštorného komplexu  sa okrem známeho obrazu nachádza aj hrob sv. Faustíny.

V pamätnej knihe zanechal Svätý Otec pri svojom podpise slová biblického citátu: „Milosrdenstvo chcem a nie obetu“. Pozdravil sa s rehoľníčkami z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, ktoré mu odovzdali svoje dary a spolu s prítomnými sa pomodlil Zdravas Mária.

Kroky pápeža Františka viedli do neďalekej modernej Baziliky Božieho milosrdenstva, kde sa v krátkosti prihovoril zhromaždeným na priestranstve týmito slovami:

„Dobrý deň vám všetkým! Dnes nám Pán chce dať ešte hlbšie pocítiť svoje veľké milosrdenstvo. Nikdy sa nevzďaľujme od Ježiša! Aj keď si myslíme, že kvôli našim hriechom a našim nedostatkom sme horší, on nás uprednostňuje takýchto; takto sa šíri jeho milosrdenstvo. Využime tento deň, aby sme všetci prijali Ježišovo milosrdenstvo. Pomodlime sa všetci spoločne k Matke milosrdenstva.“

Po jednom Zdravase sa Svätý Otec odobral do baziliky, ktorá uchováva relikvie sv. Faustíny a v minulosti ju navštívili sv. Jána Pavol II. (pri posviacke v r. 2002) i Benedikt XVI. (v r. 2006). Vo vnútri pápež František najprv zamieril k spovednici, kde vyslúžil sviatosť zmierenia niekoľkým mladým. V španielčine, taliančine a francúzštine postupne vyspovedal piatich chlapcov a dve dievčatá, a tiež aj jedného kňaza. Aj tu na záver spolu s veriacimi predniesol modlitbu Zdravas Mária.

Vzápätí sa Petrov nástupca odobral do ďalšieho moderného chrámu, postaveného v rokoch 2013-2015, ktorý je rovnako súčasťou pútnického komplexu v Lagievnikoch. Do Svätyne sv. Jána Pavla II. vstúpil pápež František okolo 10. hod. za spevu zboru Svätou bránou, aby tu slávil svätú omšu s poľskými kňazmi, zasvätenými osobami a seminaristami. Na omši sa zúčastnili aj veriaci, ktorí zaplnili priestor pred kostolom.

Homíliu Svätý Otec zameral na stať Jánovho evanjelia (Jn 20,19-31) o zjavení vzkrieseného Krista učeníkom spolu s Tomášom. Poukázal na dynamický charakter poslania každého Ježišovho učeníka, na skutočnosť, že Pán od počiatku chcel Cirkev v pohybe a s plnou dôverou v neho. Učeník sa preto neviaže na veci a pohodlie, ale ide ochotne tam, kde je poslaný. Na záver Svätý Otec použil názorný obraz, že život zasvätených je živou knihou evanjelia Božieho milosrdenstva, ktorú treba denne stále ďalej písať.

Homília pápeža Františka pri omši s kňazmi a zasvätenými

Pred záverom svätej omše krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz poďakoval pápežovi Františkovi a v mene kňazov a rehoľníkov vyjadril odhodlanie nebyť uzavretými, ale otvorenými. Podľa jeho slov mnohí poľskí misionári ohlasujú Krista po celom svete a tým oplácajú svojim predkom milosť krstu Poľska pred 1050 rokmi.

Petrov nástupca na záver zotrval v tichu pred relikviou svätého Jána Pavla II. Vo svätyni sa uchováva ampulka s krvou svätca, jeho náprsný kríž a talár, ktorý mal oblečený v deň atentátu.  Ako svoj dar zanechal Pápež František oltárne perleťové kríže pre obe lagievnické svätyne.

Z pútnického areálu v Lagievnikoch sa už Svätý Otec odobral na Krakovské arcibiskupstvo, kde ho o 13. hod. čakal obed s mladými účastníkmi SDM. -bp-
All the contents on this site are copyrighted ©.