2016-07-30 13:28:00

Popiežius Pranciškus: Žiaurumas nesibaigė Aušvice


Šiandien buvo ypatinga diena, skausmo diena, - sakė popiežius sveikindamas jaunuosius piligrimus iš Krokuvos arkivyskupo rūmų lango. Penktadienį prisimename Kristaus mirtį, meldėmės Kryžiaus kelią, vienijomės su kenčiančiu Jėzumi. Tačiau kančia yra ir dabar, ne tik prieš du tūkstančius metų. Daug žmonių kenčia: ligoniai, atsidūrę karo zonose, benamiai, alkstantys, abejojantys, tie, kurie nesijaučia laimingi ar  kuriuos slegia nuodėmių našta.

Popiežius pasidalijo, kad penktadienį popiet jis lankė vaikų ligoninę. Ir ten Jėzus kenčia daugybėje sergančių vaikų. Man visad kyla klausimas: „Kodėl kenčia vaikai“. Tai paslaptis, nėra atsakymų į tokius klausimus. Popiežius tęsė sakydamas, kad ryte vyko į Aušvicą ir Birkenau prisiminti čia prieš 70 metų vykusias kančias. Kiek skausmo, kiek žiaurumo! Ar gali būti, kad mes, žmonės, sukurti pagal Dievo paveikslą, sugebame tai padaryti? Nenoriu jūsų nuliūdinti, tačiau turiu pasakyti tiesą. Žiaurumas nesibaigė Aušvice: ir šiandien žmonės kankinami, kiek kalinių kankinami, siekiant priversti juos kalbėti. Šiandien vyrai ir moterys laikomi perpildytuose kalėjimuose, gyvena – atleiskite man – kaip gyvuliai. Šiandien žiaurumas toks. Taip, matėme kaip mirė nušauti, pakarti ar nužudyti dujomis. Tačiau šiandien vyksta tas pats daugelyje pasaulio vietų, kur vyksta karas, - kalbėjo popiežius.

Jėzus atėjo, kad neštų šią tikrovę ant savo pečių. Jis prašo mus melstis. Melskimės už visus šiandienos Jėzus pasaulyje:  išalkusius, ištroškusius, abejojančius, sergančius, vienišus, slegiamus abejonių ir kalčių naštos. Tuos, kurie labai kenčia... Melskimės už sergančius vaikus, kurie nuo vaikystės neša kryžių. Už visus vyrus ir moteris, kurie šiandien kankinami daugelyje pasaulio šalių, už kalinius, kurie sugrūsti, lyg būtų gyvuliai. Tai liūdna, bet tokia yra tikrovė, - tęsė popiežius Pranciškus, pridurdamas, kad tikra yra ir tai, jog Jėzus užsikrovė sau visus tuos dalykus, taip pat ir mūsų nuodėmę.

 Visi čia esame nusidėjėliai, visi nešame savo nuodėmių naštą. Nežinau ar yra kas nesijaučia nusidėjėlis.. Jei toks yra, pakelkite ranką...Visi esame nusidėjėliai. Tačiau Jis mus myli, mus myli! Ir visi, kaip nusidėjėliai, kaip Dievo vaikai, Tėvo vaikai, sukalbėkime maldą už tuos žmones, kurie šiandien kenčia nuo daugybės blogybių, niekšybių. Kai verkia, vaikas ieško mamos, ir mes, nusidėjėliai, esame vaikai, ieškome Mamos, tad melskimės Dievo Motinai visi kartu, - pakvietė popiežius paragindamas visus kartu sava kalba sukalbėti „Sveika Marija“...

Po maldos popiežius palaimino visus, palinkėjo labos nakties ir paprašė melstis už jį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.