2016-07-29 15:26:00

Popiežius pasveikino JAV ir Kubos jaunimą: Negalime mylėti Dievo, jei nemylime brolių!


Popiežiaus žinia JAV jaunimui: „Žaisk gyvenimu! Nebijok! Žaisk iki galo!“

„Būkite visuomet drąsūs, kupini ryžto norėti vis daugiau ir daugiau, tačiau neužmirškite iš protėvių gauto paveldo, tėvų ir senelių tikėjimo paveldo. Tai tas pats tikėjimas, kuris dabar jūsų rankose, kad galėtumėte žvelgti į priekį. Aš žinau, jog kai kurie iš jūsų manęs paklaus: „Tėve, gerai sakote, kad žiūrėtume į horizontą, kad kai ką atmintume, tačiau šiandien ką daryti?“

„Žaisk gyvenimu! Šiandien priimk gyvenimą tokį, koks yra, darydamas gera kitiems. Šiandien pasaulyje žaidžiamos tokios rungtynės, kuriose nėra vietos pamainai. Arba žaidi visaverčiai, arba esi už borto. Priimki gautąją atmintį, žiūrėk į horizontą; šiandien įsisavink tikrovę ir nešk ją pirmyn, padaryk, kad ji duotų vaisių, kad būtų vaisinga. Dievas tave kviečia, kad būtum vaisingas, perduotum gyvybę, kurtum viltį, gautum ir duotum gailestingumą ir būtum laimingas. Nebijok! Nieko nebijok! Žaisk iki galo! Toks yra gyvenimas!“

Šventasis Tėvas linkėjo Brownsville vyskupijos jaunimui smagaus susitikimo, vienybėje su PJD, su Krokuvoje susirinkusiu jaunimu.

Popiežiaus žinia Havanos jaunimui: „Svajokite pasaulį, kuris su jumis gali būti kitoks ir kad Kuba su jumis gali būti kitokia ir kasdien geresnė!“

Kreipdamasis į kubiečių jaunimą Šventasis Tėvas pasakė, kad su didele viltimi vienijasi su jais tuo momentu, kai jie rengiasi susiderinti su Visuotine Bažnyčia, kurios jaunatviška širdis šiomis dienomis Krokuvoje.

„Atidžiai klausykitės Evangelijos ir įgyvendinkite ją savo asmeniniame gyvenime, savo šeimose, su savo draugais. Kai einate Kryžiaus kelius, prisiminkite, kad negalime mylėti Dievo, jei nemylime brolių. Taip yra todėl, kad Kryžius yra Dievo meilės mums tikrumas. Kryžius yra konkreti meilė vardan konkrečios meilės! Tai tokia didelė meilė, kad geba įžengti  net į mūsų nuodėmę, į mūsų vargą ir atleisti nuodėmę, išgydyti vargą. Kryžius yra meilė, kuri įžengia į mūsų kančią ir duoda jėgų jį atlaikyti, įžengia net į pačią mirtį, kad ją nugalėtų ir mus išgelbėtų“, pasakė popiežius Pranciškus video žinioje Kubos jaunimui.

„Kai žengsite pro Šventąsias duris, leiskite, kad šį meilė jus užkrėstų! Susirkite meile, šitaip išmoksite visuomet žvelgti į kitus su gailestingumu, artumu ir jautrumu, ypač tuos, kurie kenčia ir kuriems reikia pagalbos“.

„Kai būsite priešais Švenčiausiąjį Sakramentą, palydėkite jį, nes Jame ir tik Jame, atrasite jėgą, leidžiančią tęsti gražiausią ir veiksmingiausią laimės sumanymą. Nebijokite nieko, brangus jaunime, būkite laisvi nuo šio pasaulio pančių, visiems skelbkite, ligoniams, seneliams, liūdintiems, kad Bažnyčia verkia su jais ir kad Jėzus gali jiems suteikti naują gyvenimą, gali juos prikelti. Kubos jaunime, atsiverkite didiems dalykams! Svajokite pasaulį, kuris su jumis gali būti kitoks ir kad Kuba su jumis gali būti kitokia ir kasdien geresnė. Nepasiduokite! Šiame įsipareigojime svarbu, reikalinga, kad atvertumėte širdis ir protą vilčiai, kurią duoda Jėzus!“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.