2016-07-29 15:18:00

Popiežius Krokuvoje palaimino sutuoktinius ir besiruošiančius santuokai


Popiežius Pranciškus ir antrąją kelionės dieną Krokuvoje užbaigė arkivyskupo rūmuose šv. Jono Pauliaus II balkone. Šventasis Tėvas susirinkusiems kalbėjo sugrįžęs iš Blonia parko, kur įvyko pirmasis jo susitikimas su PJD dalyviais. Lenkų šaltiniai mini, kad susitikime dalyvavo daugiau kaip milijonas jaunuolių.

Pasak Šventąjį Tėvą kelionėje Lenkijoje lydinčio t. Federico Lombardi, Šventojo Sosto Spaudos salės direktoriaus, Blonia parke priešais popiežių praėjo jaunimo atstovai su 178 pasaulio valstybių vėliavomis. Tiek kiti kelionės Lenkijoje momentai, kaip Lenkijos krikšto jubiliejaus Mišios Čenstakave, popiežiaus apsilankymas Aušvice ir Birkenau, tiek pirmoji jo pažintis su PJD „Krokuva 2016“ dalyviais ketvirtadienio vakarą Blonia parke, dabarties pasaulio istorijos kontekste liudija apie reikšmingą indelį į pasaulio taiką ir viso pasaulio tautų dialogą. Jau vien jaunimo iškeltų 178 kraštų vėliavų procesija yra iškalbi žinia. Tai kvietimas būti kartu vardan didžiųjų vertybių, kartu skelbti gailestingumą ir naujo pasaulio kūrimo džiaugsmą, popiežiaus Pranciškaus žodžiais, tai kvietimas „įsipareigoti, kad dalykai keistųsi“ ir kad jie keistųsi į gera, kad keistųsi žmonės solidarumo ir meilės tarnystėje, pridūrė popiežių lydintis t. Lombardi.

Šventasis Tėvas, sugrįžęs iš Blonia parko į Krokuvos arkivyskupijos rūmus, netrukus pasirodė balkone virš aikštės, kurioje tarp daugelio žmonių atkreipė dėmesį į jaunas poras, jaunus sutuoktinius ir pasakė kalbą kreipdamasis būtent į juos, į sutuoktinius ir santuokai besiruošiantį jaunimą.

Šventasis Tėvas Pranciškus atviravo, jog sutikęs jaunus sutuoktinius jaučiasi įkvėptas jų drąsos. „Štai drąsuoliai! Nes nelengva sukurti šeimą, nelengva įsipareigoji visam gyvenimui. Tam reikia drąsos. Jus sveikinu, nes tikrai esate drąsūs!“ – kalbėjo Pranciškus.

„Santuoka yra kažkas gražaus, puikaus, o tai reiškia, kad santuokoje reikia rūpestingumo, nes santuoka sudaroma amžiams“, sakė popiežius pakvietęs įsidėmėti jo pasiūlytus tris žodžius, kad šeima klestėtų ir įveiktų visas kliūtis: „Prašau!“, „Ačiū!“, „Atleisk!“.

„Pirma, „Prašau!“. Visuomet reikia klausti sutuoktinio, vyras žmonos, žmona vyro: „ką manai?, kaip daryti?“ Niekuomet negalima kito sutrypti. Reikia prašyti“.

„Antra, „Ačiū!“. Būkime dėkingi. Kiek kartu vyras turi žmonai padėkoti „Ačiū!“. Kiek kartu žmona turi padėkoti vyrui „Ačiū!“: reikia vienas kitam dėkoti, nes santuokos Sakramentas suteikiamas abiem sutuoktiniams, ir vienam, ir kitam. Sakramentinis ryšys palaikomas padėkos: „Ačiū!““

„Trečia: „Atsiprašau!“. Tai labai sunkiai ištariamas žodis. Santuokoje visuomet  būna vyro ir žmonos nesupratimų. Reikia juos atpažinti ir atsiprašyti, prašyti atleidimo, tai labai padeda.“

„Jaunos šeimos, jaunavedžiai, besiruošiantys santuokai, prisiminkite šiuos tris žodžius, kurie labai padeda santuokiniame gyvenime: „Prašau!“, „Ačiū!“, „Atleisk!“. Popiežius, kuris susirinkusiems kalbėjo ispaniškai, pakvietė po šv. Jono Pauliaus II balkonu susirinkusį jaunimą su juo pakartoti atsakingos meilės formulę: „Prašau!“, „Ačiū!“, „Atleisk!“.

„Gerai, visa tai yra labai gražu. Labai gražu ištarti šiuos žodžius santuokiniame gyvenime. Tačiau jame visuomet būna problemų, diskusijų. Tai normalu. Būna, kad sutuoktinis, ar sutuoktinė diskutuoja pakeltu balsu, pykstasi, o kartais ir lėkštės skrajoja! Nebijokite, kai taip įvyksta. Leiskite jums patarti: neužbaikite dienos nesusitaikę. Žinote kodėl? Nes kitą dieną „šaltasis karas“ labai pavojingas. Kas nors iš jūsų gal paklaus: „Tėve, ką daryti, kad būtų taika?“ Nereikia kalbų, užtenka gesto ir viskas praeina, vėl taiku. Kai yra meilė, gestas išsprendžia viską!“ – sakė popiežius Pranciškus, prieš palaiminimą pakvietęs sukalbant „Sveika, Marija!“ pasimelsti už susirinkusias šeimas, jaunavedžius, ilgai susituokusius, jie žino apie ką kalbėta, ir tuos, kurie ruošiasi sudaryti santuoką. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.