2016-07-29 20:27:00

Pápež slávil s mladými krížovú cestu SDM: 14 skutkov milosrdenstva


Poľsko 29. júla - V rámci Svetových dní mládeže bola hlavným bodom dnešného pápežovho programu krížová cesta s účastníkmi Svetových dní mládeže. Konala sa na priestranstve parku Błonia, kde sa už včera pápež František zvítal s mladými za miliónovej účasti, ako hovorí oficiálny odhad poľského tlačového oddelenia.

Mladí mali dnes už od rána katechézy v jazykových skupinách. Štyrom tisíckam Slovákov sa v Skawine, kde sú ubytovaní, prihovoril Mons. Jozef Haľko v katechéze zameranej na odhodlanie v konaní milosrdenstva („Urob ma nástrojom milosrdenstva“) a spolu s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom slávili svätú omšu.

Popoludní sa presunuli na krakovské Błonia, kde pred príchodom pápeža trávili čas pri speve a svedectvách s prezentáciami a filmami. Príchodom Svätého Otca o 18.00 sa začala krížová cesta. Pobožnosť, pri ktorej si skupiny mladých postupne odovzdávajú kríž pri 14-tich zastaveniach Kristovho umučenia, je stabilnou súčasťou SDM už od roku 1993. Tentoraz v súvise so Svätým rokom milosrdenstva i s miestom konania SDM krížová cesta dostala názov „Cesta milosrdenstva“. Autor jej zamyslení, krakovský pomocný biskup Grzegorz Ryś spojil každé zo štrnástich zastavení s niektorým skutkom telesného alebo duchovného milosrdenstva.

Štafetu kríža si odovzdávali mladí z rozličných združení z viacerých krajín, pričom zazneli aj viaceré jazyky. Po Komunite sv. Egídia nasledovalo Kirche in Not (Cirkev v núdzi), ďalej Cenacolo, Komunita Archa a Misionárky lásky (sestry Matky Terezy). Ostatné zastavenia krížovej cesty mali na starosti „Asociácia vzájomnej pomoci“, komunita Chlieb života, iniciatíva Domáca nemocnica či Hospic sv. Lazara, potom Dielo pomoci pátra Pia, projekt Magdaléna, „Spoločnosť pomoci bezdomovcom svätého otca Alberta“ a napokon iniciatívy „Okno života“ a „Zastávka Ježiš“.

Na záver po 14 zastaveniach sa prihovoril pápež František citáciu Ježišových slov o kritériách posledného súdu (Mt 25). Mladých povzbudil, aby sa konaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva stali protagonistami v službe chudobným a slabým, čo znamená vydať sa na krížovú cestu, ktorá ako jediná dokáže poraziť hriech, zlo a smrť. Svätý Otec osobitne privítal prítomných mladých zo Sýrie, medzi ktorými boli aj melchitskí kresťania donútení stať sa utečencami.

Príhovor Svätého Otca pri krížovej ceste SDM

Pápež František sa rozlúčil s mladými záverečným požehnaním a vrátil sa na Arcibiskupstvo, kde je ubytovaný. Po večeri sa opäť objavil v okne, aby pozdravil zhromaždených veriacich, hlavne chorých, bezdomovcov a osoby s hendikepom.

-bp, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.