2016-07-28 14:32:00

Pranciškus: Parapija yra Dievo tautos namai


Vavelio katedroje trečiadienio vakarą popiežius Pranciškus susitiko su vyskupais, tarnaujančiais Lenkijos pastoracijoje ir iš jos dėl amžiaus jau pasitraukusiais, iš viso su apie 130 ganytojų. Po maldos prie šventųjų Stanislovo ir Jono Pauliaus II relikvijų, popiežių pasveikino Krokuvos arkivyskupas S. Dziwisz, paskui į susirinkusius kreipėsi popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas atsakė į vyskupų klausimus apie laicistinę visuomenę, gyvenančią tarsi Dievo nebūtų, apie parapijos vaidmenį ateityje, konkretų gailestingumą ir pareigą globoti pabėgėlius. Popiežius kalbėjo apie artumą kaip priešnuodį nukrikščioninimui, apie kunigų ir tikinčiųjų bendruomenės artumą, kunigų tarpusavyje, vaikų šeimoje su seneliais, kurie yra tikėjimo atmintis. Pranciškus paminėjo stabmeldystę pinigams. Su pinigais viskas nuperkama, viskas laikina, tačiau artumas žmonėms reikalauja visiškos laisvės nuo priklausymo pinigų stabui. Parapija, anot popiežius, yra nepamainoma. Bažnytiniai judėjimai svarbūs ir naudingi, tačiau tik parapijinio gyvenimo rėmuose. Parapija yra Dievo tautos namai. Kaip elgtis su pabėgėliais? Nėra vienareikšmės formulės. Tai priklauso nuo krašto, jo kultūros ir galimybių. Tačiau svarbu kuo didesnis atvirumo, svetingumo liudijimas krašte gyvenantiems žmonėms.

Pasak Lenkijos primo, Gniezno arkivyskupo Wojciecho Polako, vyskupų susitikimas su popiežiumi Krokuvos katedroje vyko broliško dialogo dvasioje. Jis sakė Vatikano radijui, kad diskusijoje su popiežiumi buvo aptariama ne Lenkijos pastoracijos realybė, o dabartinių pasaulinių iššūkių kontekstas. Išsamiau apie popiežiaus susitikimą su Lenkijos vyskupais Krokuvos katedroje, vykusį už uždarų durų bus pranešta ateityje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.