2016-07-28 13:44:00

Pranciškus: Nebijokite parodyti Jėzaus pėdomis sekančios bendruomenės džiaugsmą!


Krokuvoje labai lauktas popiežiaus pasirodymas arkivyskupo rūmų balkone įvyko. Trečiadienio vakarą, trumpai po 21 val., Lietuvoje po 22 val., popiežius Pranciškus užbaigė pirmąją apaštališkosios kelionės Lenkijoje dieną palaiminimu jaunimui, kurį suteikė iš Krokuvos arkivyskupo rūmų balkono, iš kurio daugelį kartų jaunimui kalbėjo lenkas popiežius, buvęs Krokuvos arkivyskupas Karolis Wojtyla – Jonas Paulius II. 

Kaskart kai lankydavosi Krokuvoje, šv. popiežius Jonas Paulius II nakvodavo savo buvusiame kambaryje, o kiekvienos dienos susitikimus užbaigdavo būtent bendravimu iš rūmų balkono antrame aukšte su aikštėje susirinkusiais žmonėmis, daugiausiai jaunimu. Komunistinio ir karinio režimų slopinamos žodžio laisvės metais Lenkijoje toks popiežiaus elgimasis žavėjo daugelį, o vėliau tapo įprastiniu ir laukiamu į namus sugrįžusio popiežiaus gestu. Jį Krokuvoje prieš dešimtį metų pakartojo jo tiesioginis įpėdinis Benediktas XVI, o dabar ir Pranciškus.

Pranciškus jo laukiančiųjų paprašė malda prisiminti liepos 2 dieną mirusį Maciej (Motiejų), kuriam buvo 22 metai. Popiežius papasakojo, kad šis jaunuolis, pagal profesiją grafikas, vienas iš PJD savanorių, metęs darbą kūrė PJD plakatus, globėjų portretus ir vėliavėles. Ir atrado tikėjimą dirbdamas PJD štabe. Lapkritį medikai jaunuoliui diagnozavo vėžį, bet nebegalėjo padėti, nepadėjo nei kojos amputacija. Jis labai tikėjosi sulaukti popiežiaus. Šis vaikinas turėjo bilietą kelionei tramvajumi kartu su popiežiumi. Tačiau mirė. Pasimelskime už jį, kvietė susirinkusiųjų prie Krokuvos arkivyskupo rūmų popiežius Pranciškus.

Kai kas iš jūsų gal pasakys „Popiežius nori sugadinti vakaro nuotaiką“. Tačiau tiesa ta, kad turime apsiprasti ir su gerais, ir su blogais dalykais. Mielas jaunime, toks yra gyvenimas! Tačiau viena, kuo negalime abejoti, tai šio jaunuolio tikėjimas, kuris palydėjo jį į dangų. Dabar jis yra su Jėzumi, mus mato... Ir tai yra malonė!, sakė Pranciškus, ragindamas susirinkusiuosius paploti Motiejui. Ateis diena kai jį susitiksime! Gyvenimas toks: šiandien esam čia, rytoj būsime ten. Tereikia atrasti teisingą kelią ir jį pasirinkti taip, kaip jis! Dėkokite Viešpačiui už tokius drąsos pavyzdžius, drąsius jaunuolius, kurie padeda žengti pirmyn į gyvenimą. Tad nebijokite! Nebijokite! - pakartojo Pranciškus. Dievas didis, Dievas gerasis ir visi mes turim gerumo savyje. 

Trumpą kalbą popiežius užbaigė atsisveikinimu iki susitikimo ketvirtadienį (balkone?) ir žaismingu paraginimu jaunimui, kad vykdytų savo pareigą ir keltų triukšmą per visą naktį. Šitaip parodysite savo krikščionišką džiaugsmą, sakė popiežius, parodysite Jėzaus pėdomis einančios krikščioniškos bendruomenės džiaugsmą! Popiežius su jaunimu sukalbėjo „Sveika, Marija!“ ir palaimino susirinkusius prie Krokuvos arkivyskupo rūmų. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.