2016-07-28 17:07:00

Pápež František navštívil Čenstochovskú svätyňu a zvítal sa s mladými v Krakove


Poľsko 28. júla – Druhý deň svojej apoštolskej cesty v Poľsku pápež František začal návštevou kláštora rehoľných sestier (tzv. Prezentki), ktorý sa nachádza neďaleko Krakovského arcibiskupstva. Súčasťou kláštora je aj jedna z najvzácnejších krakovských stavieb, Kostol sv. Jána postavený okolo roku 1100. Na jeho hlavnom oltári je umiestnený zázračný obraz Panny Márie „Osloboditeľky otrokov“ z prvej polovice 16. storočia.

Pápež František sa ešte pred odchodom z Krakova zastavil aj na krátku návštevu v nemocnici pri lôžku 89-ročného veľmi ťažko chorého emeritného krakovského arcibiskupa kardinála Franciszka Macharského, za ktorého sa v predchádzajúci deň modlil spoločne s poľskými biskupi pri stretnutí v katedrále na Waweli.

O 8.30 sa už Svätý Otec presunul do Čenstochovej, 200-tisícového mesta na severozápad od Krakova. Priestranstvá v okolí mariánskej svätyne na Jasnej Hore celkom zaplnili veriaci. Pápežove kroky smerovali najprv do vnútri kláštora, do Kaplnky Čiernej Madony, kde  sa v tichu pomodlil pred milostivým obrazom.

Mariánska úcta sa na Jasnej Hore (Jasna Góra) datuje od 14. storočia. Poľský národ sa zveril pod ochranu Panny Márie počas švédskej invázie v roku 1656 a podobne tak urobil aj 26. augusta v roku 1956. Práve v tejto svätyni dňa 4. júna 1979 sv. Ján Pavol II. zveril Panne Márii svoj pontifikát. Vzácny obraz Panny Márie, ktorý tu uchovávajú, predstavuje byzantskú ikonu „Hodigitriu“ (t. j. tá, ktorá ukazuje cestu a sprevádza) sa datuje na 6. až 9. storočie. Z 15. storočia zostali na obraze tri ryhy po úderoch šabľou na tvári Panny Márie.

V mene troch stoviek zhromaždených pavlínov pozdravil Svätého Otca ich generálny predstavený. Pápež František s nimi pomodlil Zdravas Mária v latinčine a udelil im požehnanie. Jeho darom pre obraz Čiernej Panny Márie bola zlatá ruža, ktorú podobne daroval aj Pavol VI., a ktorá sa pri obraze stále nachádza. Pápež Pavol VI. sa síce chcel zúčastniť na 1000. výročí krstu Poľska v roku 1966, avšak od vtedajšieho komunistického režimu v krajine nedostal povolenie. Zlatú ružu od Pavla VI. sem priniesol v roku 1979 až sv. Ján Pavol II., ktorý sa sem opäť vrátil v roku 1991, keď sa v Čenstochovej konali 6. svetové dni mládeže. Pápež Benedikt XVI. navštívil Čiernu Madonu v roku 2006.

Ku svätyni každý rok putujú 4 milióny pútnikov a v období od júna do septembra sa konajú pešie púte z približne 50 poľských miest, ktoré môžu trvať 20 dní a dosahujú aj 600 kilometrov. Hlavnými náboženskými sviatkami sú Nanebovzatie Panny Márie 15. augusta a sviatok Čenstochovskej Panny Márie 26. augusta.

O 10.30 začal pápež František slávenie svätej omše na priestranstve pri bazilike, ktoré pojme 300-tisíc osôb. Hlavnou príležitosťou pre dnešnú slávnosť bolo 1050. výročie Krstu Poľska. Vo svojej homílii Svätý Otec pripomenul súzvuk oslavy krstu krajiny s prežívaním Jubilea milosrdenstva. Zameral sa na tri skutočnosti, prostredníctvom ktorých nás Ježiš zachránil, a to tým, že sa stal malým, blízkym a konkrétnym, čo pápež ilustroval na živote Panny Márie.

Plné znenie homílie Svätého Otca

Okrem taliančiny na svätej omši zaznela aj latinčina a poľština. Svätému Otcovi v závere poďakoval arcibiskup Hnezdna a poľský prímas Mons. Wojciech Polak. Prítomní boli aj poľský prezident Andrzej Duda a ďalší štátni predstavitelia.

Z Čenstochovej sa Petrov nástupca krátko po poludní presunul helikoptérou naspäť do Krakova, kde ho čakal súkromný obed na Arcibiskupstve.

Večerný program Svätého Otca už patril naplno Svetovým dňom mládeže. Čakalo ho prvé zvítanie sa s mladými. Tí už medzitým absolvovali niekoľko dní pri katechézach a spoločenskom programe podľa národností. S vyše 40-tisíc mladými Talianmi sa už včera večer stihol Svätý Otec rozprávať cez telemost.

Pápež sa za mladými, zhromaždenými na Błonii vydal netradične električkou. Jorge Bergoglio tak nadviazal na svoj zvyk cestovať v Buenos Aires hromadnou dopravou. Po tom, ako o 17.00 Svätému Otcovi odovzdal krakovský primátor na námestí pred Arcibiskupstvom kľúče od mesta, spoločne nastúpili na ekologickú električku, ktorou sa v spoločnosti asi 15 mladých ľudí s hendikepom odviezli do parku Jordan. V areáli zelene zvanom Błonia, kde sa zmestí 600-tisíc osôb, v minulosti slávil omše sv. Ján Pavol II., a to až 6-krát počas svojho pontifikátu.

„Povolaní k svätosti“ – tak znela téma programu mladých, ktorý vyvrcholil už za účasti pápeža Františka. Keď z papamobilu pozdravil tisíce mladých, nasledoval sled hudby, tanca, krátkych filmov a sprievodu zástupcov z rozličných kontinentov, ktorí niesli národné vlajky a podobizne tzv. „svedkov milosrdenstva“, teda svätcov a blahoslavených z piatich častí sveta. Za Európu to bol sv. Vincent de Paul, za Áziu blahoslavená Matka Tereza, Austráliu a Oceániu reprezentovala sv. Mary MacKillopová a africký kontinent sv. Jozefína Bakhita, ďalej sv. Damián de Veuster predstavoval Severnú Ameriku a napokon Južnú Ameriku reprezentovala blahoslavená Irma Dulce.

Osobnosti predstavených svätcov vybrali mladí z celého sveta prostredníctvom sociálnych sietí Svetových dní mládeže. Týka sa to aj ďalších desiatich mladých reprezentantov svätosti, ktorí boli tvárami následnej muzikálno-dramatizovanej prezentácie s názvom „Aj mladí sú pozvaní byť svätými”. V chronologickej postupnosti sa predstavili svätí a blahoslavení, ktorí zomreli v mladom veku.

Prvou bola svätá rímska mučeníčka Agnesa z prelomu 3. a 4. storočia, ďalej stredoveká poľská svätica kráľovná Hedviga a z nedávnej doby taliansky svätý Domink Savio, svätý Kizito z Afriky a sv. Terézia z Lisieux (od Dieťaťa Ježiša). Napokon animácia predstavila Talianov blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho a sväticu Máriu Goretti, blahoslaveného Josého Sancheza del Rio z Mexika a dvoch blahoslavených Poliakov: Zbigniew Strzałkowski a Michał Tomaszek boli členovia rehole minoritov (františkánov-konventuálov) zavraždení v roku 1991 ako misionári v Peru.

Jednotlivé osobnosti prezentovali herci v dobových kostýmoch, ktorí si štafetovým spôsobom odovzdávali evanjeliár, až sa na záver dostal do rúk novodobých mladých. Hudba gradovala s každým ďalším svätým a obohacovali ju nové a nové nástroje. Za zborového spevu Aleluja napokon vzal do rúk evanjeliár diakon a začal čítať.

Po odznení evanjelia v poľštine a staroslovenčine o Ježišovej návšteve v dome Lazára, Márie a Marty (Lk 10,38-42) sa mladým po taliansky prihovoril Svätý Otec. Jeho simultánne prekladaný príhovor mal podobu živej komunikácie s mladými s mnohými spontánnymi dialógovými prvkami. Mladí pápeža prerušili veľkým potleskom hneď v úvode, keď sa zmienil o veľkosti svojho svätého predchodcu:

„V tejto jeho rodnej zemi by som chcel osobitne poďakovať svätému Jánovi Pavlovi II., ktorý vysníval a podnietil tieto stretnutia. Z neba nás sprevádza pri pohľade na toľkých mladých, patriacich k tak rozličným národom, kultúram a jazykom, s jediným motívom: oslavovať to, že Ježiš je živý uprostred nás. A povedať, že je živý, znamená obnoviť našu túžbu nasledovať ho, našu túžbu žiť s vášňou toto nasledovanie.

Čo môže byť lepšou príležitosťou na obnovenie priateľstva s Ježišom než posilniť priateľstvo medzi vami! Čo môže byť lepším spôsobom na posilnenie nášho priateľstva s Ježišom než podeliť sa s ním s inými! Čo môže byť lepším spôsobom na zakúsenie radosti z evanjelia, než usilovať sa ,nákazlivo‘ vniesť jeho Dobrú novinu do mnohých bolestivých a ťažkých situácií!

Ježiš je ten, ktorý nás zvolal na tieto 31. svetové dni mládeže: je to Ježiš, kto nám hovorí: «Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7). Blahoslavení sú tí, čo vedia odpúšťať, čo vedia mať spolucítiace srdce, čo vedia vydať zo seba to najlepšie pre druhých.“

Celý príhovor Svätého Otca mladým pri privítacom ceremoniále

Po spoločnej modlitbe Otčenáš  v latinčine, pápežovom požehnanií a záverečnom speve sa Svätý Otec okolo 19.00 vydal naspäť do sídla Krakovského arcibiskupstva, ktoré je jeho rezidenciou počas návštevy v Poľsku. Po večeri rovnako ako v predchádzajúci deň pozdravil z okna Arcibiskupského paláca zhromaždený zástup. Tentoraz hovoril po španielsky a prihovoril sa najmä manželom, ktorým odporúčal pre šťastný rodinný život tri čarovné slovká: „dovolíš“, „ďakujem“ a „prepáč“. -bp, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.