2016-07-28 13:12:00

Jaunimas iš Lietuvos Krokuvoje. Antroji katechezės diena


Ketvirtadienio rytmetį pilnutėlėje Fatimos Dievo Motinos bažnyčioje, Krokuvoje, piligrimai išklausė vysk. R. Norvilos katechezę “Leiskime sau būti paliestiems Kristaus gailestingumo“. Vyskupas plėtojo dialektinę paralelę tarp VI a.pr.Kr. fil. Herakleito minties: „Negalima du kartus įbristi į tą pačią upę“ ir mūsų liaudies išminties: ir vėl “užlipti ant grėblio”. “Ši gyvenimo akimirka jau nebesugrįš… Gauname vis naujas galimybes… Ir Dievas mums vis atsiskleidžia naujai, nepakartojamai.

Parafrazuojant Herakleitą, galima pasakyti, jog “negalima du kartus įbristi į tą pačią upę”, bet galima du kartus užlipti ant to paties grėblio.” Galėtume pasakyti žmogus gali vėl suklysti… Kartais dėl klaidų labai skauda... Nuodėmė-negeros patirtys mūsų gyvenime.

Dievas žmogaus atžvilgiu elgiasi kitaip. Jis didis, tačiau jo akivaizdoje galime jaustis ramiai… Baimę pakeičia meilės ryšys. Dievo gerumo žmogui ryšys…” Ganytojas citavo s. Faustiną: “Kai pažįstu Tavo didybę ir grožį, o mano Dieve, neapsakomai džiaugiuosi tuo, kad toks didis yra Viešpats …Kuo labiau Jį pažįstu, tuo karščiau trokštu Jį mylėti” (Dienoraštis 525),-kalbėjo vyskupas.

“Gailestingumo metai prabyla mums apie tai nauju būdu ir kviečia pažvelgti atnaujintu žvilgsniu. Dievo meilė mums skatina vis labiau gręžtis į jį. Tai formuoja mano bendrystės su Dievu patirtį... Meilės su juo ryšys veda į amžiną bendrystę, buvimo drauge išsipildymą. Tai-viso gyvenimo šansas. Dievas dosniai dalijasi savu gėriu. „Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga“ (Mk 4, 27). Mokykimės vis labiau atsiverti Dievui, pasitikėti Juo… Priimti jo Gailestingąją meilę…”, - kvietė ganytojas.

“Gyvenimo išbandymai ir iššūkiai, nežinia ir lūkesčiai neramina… Kun. J. Zdebskis mėgdavo kartoti: “Dievas žino…” Tikrai, Dievas žino ‘kodėl’. Dievas žino ‘kas iš to bus’. Todėl verta pasitikėti, nebijoti, atsiverti… Popiežius Pranciškus savo laiške PJD kviečia: O tu, mielas jaunuoli, miela jaunuole, ar kada nors pajutai į save nukreiptą begalinės meilės kupiną žvilgsnį-meilės, kuri, nepaisydama tavo nuodėmių, ribotumų ir suklydimų, ir toliau tavimi pasitiki bei žvelgia į tave sklidina vilties? Ar suvoki, koks vertingas esi Dievui, iš meilės davusiam tau viską? Šventasis Paulius mus moko: „O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“ (Rom 5, 8). Bet ar iš tikrųjų suvokiame šių žodžių galią?”.. Ateikite ir iš širdies gelmių ištarkite: „Jėzau, pasitikiu tavimi!“ Taip tapsime gailestingumo apaštalais… sužeistame pasaulyje”,- kalbėjo vysk. R. Norvila.

Po katechezės buvo aukojamos šv. Mišios lietuvių jaunimui, kurioms vadovavo vysk. R. Norvila. Pamokslą apie abu paklydėlius sūnus nuotaikingai pasakė vysk. J. Ivanauskas. „Vyresniajam patiko turėti jaunesnįjį brolį paklydėlį... už jo pasislėpti... Vyresnysis buvo geras ekonomistas. Jis gerai apskaičiavo, kad būti su tėvu yra daug naudingiau... Laisvę paneigti vardan ekonomikos... Ši parabolė parodo, kokia didelė Dievo meilė mums... Dievas įvairiais būdais kalbina mus. Kad visuomet pasiliktume su Juo. Kad vis iš naujo atrastume ne ekonominį, bet meilės ryšį su juo, kad visuomet puotautume ir linksmintumės su Juo.“

Vatikano radijui Monika Žydeliūnaitė sakė, jog jaunimas dar ir dabar gyvena kardinolo S. Dziwiszo PJD atidarymo Mišiose pasakytais žodžiais ir priesaku. Pradžioje retoriškai klausęs: “Iš kur atkeliaujame?“, palietęs keletą Lenkijos istorijos epizodų, kaip liudijimą, bei pasiremdami kiekvieno asmenine patirtimi, turėtume ištvermingai klausti savęs: ‘”kaip” ir “ar” priimame Gailestingumą? Ir kokie ruošiamės išvažiuoti į namus po PJD?” Vatikano radijui Panevėžio jaunimo grupės viena vadovių pastebėjo, jog jauni žmonės dar gyvai tebesvarsto taip pat ir vysk. K. Kevalo trečiadienį išsakytas mintis: “Vien buvimas PJD yra Dievo Gailestingumo ženklas”, “Kai Dievas pradeda veikti gyvenime-mažai nepasirodo”, “Kokia yra geriausia tavo gyvenimo versija?”

Vysk. R. Norvila Vatikano radijui sakė, kad praėjusią savaitę Elko vyskupijos paruoštoje PJD programoje dalyvavo apie 300 jaunų žmonių iš Vilkaviškio, Kaišiadorių ir Telšių vyskupijų. Taip pat jaunimas iš Ukrainos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos Irkutsko ir Kaliningrado, Vokietijos, Angolos, Italijos vyskupijų. Jie aplankė Marijos šventovę Elke, Raigardą, Studzieničną, šv. Liepą ir Vygrių vienuolyną. Vieną dieną piligrimai talkino slaugos ligoninėse ir senelių namuose… Elko etapo kulminacija buvo šeštadienio šv. Mišios, kuriose dalyvavo visi PJD to etapo dalyviai ir priimančios šeimos. „PJD didžiulė tikėjimo manifestacija“,- sakė Elko vysk. Jerzy Mazuras. Mišių pabaigoje Elko vyskupas paprašė tarti žodį visų pamaldose dalyvavusių vyskupų: Irkutsko vysk. Kirilo Klimovičiaus, Ganytojo iš Angolos ir manęs, Vatikano radijui sakė vysk. R. Norvila. „Kviečiau tapti Gailestingumo apaštalais savo aplinkoje“.

Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys
All the contents on this site are copyrighted ©.