2016-07-26 12:44:00

Užpulta bažnyčia šiaurės Prancūzijoje; nužudytas kunigas


Antradienio rytą du peiliais ginkluoti vyrai įsiveržė į šiaurės Prancūzijos Normandijos regiono Saint-Etienne du Rouvray miestelio bažnyčią ir įkaitais paėmė jose buvusius kelis asmenis – Mišias aukojusį kunigą ir Mišių dalyvius – dvi seseris vienuoles ir du parapijiečius. Dar viena Mišiose dalyvavusi vienuolė sugebėjo pabėgti ir apie užpuolimą pranešti policijai. Po maždaug keturiasdešimties minučių į užimtą bažnyčią įsiveržusi policija nukovė abu užpuolikus. Teroristai spėjo nužudyti kunigą ir sunkai sužeidė kitą asmenį. Nužudytajam kunigui Jacques’ui Hameliui buvo 84 metai.

Ruano arkivyskupas Dominque Lebrun, kurio vyskupijoje yra Saint-Etienne du Rouvray parapija, buvo išvykęs į Krokuvą, kur turėjo dalyvauti Pasaulio jaunimo dienų renginiuose, tačiau po pastarųjų įvykių, nusprendė tuoj pat sugrįžti į vyskupiją.

Prancūzijos prezidentas Francois Hollande, vykdamas į įvykio vietą, paskambino Prancūzijos Vyskupų konferencijos pirmininkui arkivysk. Georges’ui Pontier ir pareiškė užuojautą ir solidarumą.

„Tai dar viena baisi žinia, papildanti pranešimus apie smurtą, kuris sukrėtė mus pastarosiomis dienomis, atnešdamas daug skausmo ir susirūpinimo“, - sakoma antradienį paskelbtame Šventojo Sosto Spaudos salės vadovo t. Federico Lombardi SJ pareiškime. „Sekame padėtį ir laukiame išsamesnių žinių, kad galėtume geriau suprasti kas įvyko“.

T. Lombardi taip pat pranešė, kad Šventasis Tėvas buvo tuoj pat informuotas apie įvykį ir kad jis dalyvauja skausme, kurį sukėlė šis baisus absurdiškas smurtas. Popiežius griežtai smerkia be tokią neapykantą ir meldžiasi už šios nelaimės paliestus asmenis.

„Esame priblokšti ypač dėl to, kad šis baisus smurtas įvyko bažnyčioje, šventoje vietoje, kurioje skelbiama Dievo meilė. Buvo barbariškai nužudytas kunigas ir įvelti tikintieji. Esame artimi Bažnyčiai Prancūzijoje, Ruano arkivyskupijai, užpultai bendruomenei ir visai prancūzų tautai“, - sakoma Šventojo Sosto Spaudos salės vadovo pareiškime.

Vatikano Valstybės sekretorius kard. Petro Parolin, popiežiaus Pranciškaus vardu, pasiuntė užuojautos ir solidarumo telegramą Ruano arkivyskupui Dominque‘ui Lebrun. „Popiežius meldžia Dievą, Gailestingąjį Tėvą, kad priimtų kunigą Jacques’ą Hamelį į savo šviesos ramybę ir kad suteiktų paguodą sužeistiesiems“, - rašoma telegramoje. „Šventąjį Tėvą nepaprastai sukrėtė šis smurto aktas, įvykęs kai bažnyčioje buvo aukojamos Mišios, liturginio veiksmo metu, kuriuo buvo meldžiama Dievo taikos pasauliui“.

Užuojautos ir solidarumo telegramą į Prancūziją pasiuntė ir Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kard. Jean-Louis Tauran. Jo telegrama buvo adresuota Prancūzijos Vyskupų konferencijos tarpreliginių ryšių tarybos pirmininkui vyskupui Micheliui Dubost. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.