2016-07-26 20:01:00

Krakovský arcibiskup Dziwisz oficiálne otvoril Svetové dni mládeže 2016


Poľsko 26. júla – V Krakove dnes slávnostne otvorili 31. svetové dni mládeže svätou omšou, ktorú na priestranstve parku Błonia celebroval arcibiskup metropolita Krakova, kardinál Stanisław Dziwisz. Už v predchádzajúci večer začali jednotlivé národy svoje sprievodné programy na 37 miestach. Okrem domácich Poliakov tvoria najväčšie skupiny Taliani, Francúzi, Španieli, Nemci, Američania, Brazílčania, Ukrajinci a Portugalci. Slovensko je zastúpené štvortisícovou účasťou.

Dnes večer o 17.30 sa oficiálne začalo medzinárodné slávenie 31. svetových dní mládeže. Pri otváracej svätej omši dominoval liturgickému priestoru veľkoplošný obraz Ježiša Krista ako vteleného Božieho milosrdenstva, inšpirovaný videniami sestry Faustíny Kowalskej. Za účasti mladých zo 187 krajín sprevádzaných ich biskupmi a kňazmi eucharistii predsedal arcibiskup hostiteľskej diecézy kardinál Stanisław Dziwisz. Ako hostiteľ všetkých privítal týmito slovami:

„Buďte všetci vítaní v meste Karola Wojtylu – svätého Jána Pavla II. On v tomto meste dozrel v službe Cirkvi a odtiaľto vykročil po cestách sveta, aby ohlasoval evanjelium Ježiša Krista. Vitajte v meste, v ktorom osobitným spôsobom žijeme tajomstvo a dar Božieho milosrdenstva.“

Nasledovali svedectvá mladých, po ktorých priniesli v slávnostnom sprievode relikvie patrónov SDM 2016 sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny Kowalskej. Evanjelium (Jn 21, 15-17) zaznelo v spievanej podobe najprv po poľsky a potom v staroslovienskom jazyku.

V homílii poľský kardinál poukázal na trojitú otázku, ktorú zmŕtvychvstalý Ježiš položil apoštolovi Petrovi pri Tiberiadskom jazere. Prítomných mladých pozval, aby si položili tri nasledovné otázky: Odkiaľ prichádzame na toto stretnutie? Kde sme dnes, v tomto okamihu nášho života? A do tretice: kam odteraz nasmerujeme zvyšok nášho života? Čo si odnesieme z tohto miesta?

Prinášame myšlienky z homílie kardinála Dziwisza:

 „Dnes sme tu, lebo nás tu zjednotil Ježiš Kristus. [...] To on nás sem priviedol. Je medzi nami prítomný. Sprevádza nás ako učeníkov na ceste smerom do Emauz. Zverme mu v týchto dňoch naše záležitosti, naše strachy a nádeje. On sa nás v týchto dňoch bude pýtať na lásku, tak, ako sa pýtal Šimona Petra. Nestráňme sa odpovedať na tieto otázky.“

„Zajtra medzi nás príde Peter našich čias – Svätý Otec František. Napozajtra ho pozdravíme na tomto istom mieste. Nasledujúce dni budeme počúvať jeho slová a spoločne s ním sa budeme modliť. Prítomnosť pápeža na Svetových dňoch mládeže je tiež peknou charakteristikou tejto oslavy viery.“

„Možno si v týchto dňoch dáme dôležité predsavzatia? Možno si stanovíme nové životné ciele? Možno jasne pocítime Ježišov hlas, aby sme zanechali všetko a nasledovali ho?“

„Krakov žije z tajomstva Božieho milosrdenstva, a to aj vďaka pokornej sestre Faustíne a vďaka Jánovi Pavlovi II., ktorí urobili v Cirkvi a vo svete osvetu ohľadom tejto osobitnej charakteristiky Boha. Vracajúc sa do vašich krajín, do vašich domov a spoločenstiev, prineste im iskru milosrdenstva, pripomínajúc všetkým: «blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7).“

Pred záverečným požehnaní kardinál Dziwisz napokon slávnostne vyhlásil SDM 2016 za otvorené. -jb, bp, zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.