2016-07-26 18:30:00

Krokuvos arkivyskupas: „Sveiki atvykę į šv. Jono Pauliaus II miestą“


„Išmušė trejus metu laukta valanda“, - sakė Krokuvos arkivyskupas kard. Stanislawas Dziwiszas, pradėdamas antradienio pavakare Krokuvos Blonia parke aukotas Pasaulio jaunimo dienų atidarymo Mišias. „Jos laukėme nuo pat tos dienos kai popiežius Pranciškus Rio de Žaneire paskelbė, kad kitos Pasaulio jaunimo dienos bus švenčiamos Krokuvoje“. Kardinolas paminėjo laikrodį Krokuvos senamiesčio Švč. M. Marijos bazilikos fasade, kuris rodė dienas, valandas, minutes ir sekundes iki PJD atidarymo. Tačiau, pasak kardinolo, kur kas svarbesnis yra tasai laikrodis, kuris matuoja mūsų mintis ir širdies jausmus ir kuris padėjo dvasiškai pasirengti šią dieną prasidedančiam Mokytojo iš  Nazareto mokinių susitikimui.

„Atvykote iš visų kontinentų ir tautų, iš mūsų planetos rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų“, - kalbėjo jaunimui šiemetines Pasaulio jaunimo dienas surengusios Krokuvos vyskupijos ganytojas. „Atsinešėte savo išgyvenimus; atvykote su daugybe troškimų. Kalbate daugybe kalbų. Tačiau nuo šiandien visi kalbėsime Evangelijos kalba, meilės kalba,  brolybės kalba, solidarumo ir taikos kalba“.

„Sveiki atvykę į Karolio Wojtylos – šv. Jono Pauliaus II miestą, kuriame jis brendo tarnauti Bažnyčiai, iš kurio leidosi į kelionę skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją visam pasauliui“, - sveikino į Krokuvą atvykusį jaunimą kard. Stanislawas Dziwiszas.

Pasaulio jaunimo dienų atidarymo proga buvo aukojamos šv. Jono Pauliaus II liturginio minėjimo Mišios, kurių Evangelijoje skamba apaštalui Petrui tris kartus Jėzaus užduotas klausimas „Ar myli mane?“ Šiandien šiais žodžiais Jėzus kreipiasi į mus, - homilijoje sakė kardinolas Dziwiszas ir ragino Pasaulio jaunimo dienų dalyvius sau atsakyti į tris klausimus – Iš kur mes atėjome? Kas mes esame šią mūsų gyvenimo akimirką? Ką išsinešime iš šio susitikimo?

Iš kur ateiname? Ateiname iš visų tautų, - kalbėjo kardinolas, - kaip ta minia, kuri buvo susirinkusi Jeruzalėje Šventosios Dvasios atsiuntimo dieną. Atsinešame savo kultūrų, tradicijų ir kalbų turtus; atsinešame savo vietinių Bažnyčių patirtį. Atsinešame prieš mus gyvenusių kartų ir dabartinių žmonių, mūsų brolių ir seserų, prisikėlusio Viešpaties mokinių, tikėjimo ir šventumo liudijimą. Atvykstame iš šalių, kur žmonės gyvena taikoje, kur šeimos gyvena kaip meilės ir gyvybės bendruomenės, kur jaunimas gali įgyvendinti savo svajones. Tačiau tarp mūsų yra ir jaunimo iš šalių, kurių gyventojai kenčia dėl konfliktų ir karų, kur vaikai miršta iš bado, kur krikščionys žiauriai persekiojami. Į šiomis dienomis vyksiantį susitikimą su Jėzumi atsinešame gyvenimo pagal Evangeliją šiame sudėtingame pasaulyje patirtį. Taip pat atsinešame savo baimes ir nusivylimus, troškimą gyventi žmoniškesniame, broliškesniame ir solidariame pasaulyje. Suprantame savo silpnumą, tačiau tikime, kad visa galime tame, kuris mus stiprina (plg. Fil 4,13).

Kitas klausimas – kur dabar esame? Kas esame šią mūsų gyvenimo akimirką? „Esame čia, nes mus subūrė Jėzus Kristus“, - toliau homilijoje kalbėjo Krokuvos kardinolas. „Jėzus mus čia atvedė. Jis yra su mumis. Jis mus lydi.“ „Jis šiandien mus klausia ar mylime jį, kaip kitados klausė apaštalą Petrą. Nevenkime atsakymo į šį klausimą“. „Rytoj pas mus atvyks mūsų dienų Petras – Šventasis Tėvas Pranciškus. Klausysimės jo žodžių ir kartu su juo melsimės. Popiežiaus dalyvavimas Pasaulio jaunimo dienose yra labai svarbus šios tikėjimo šventės bruožas“.

Ir galiausiai trečiasis klausimas – Ko mes siekiame? Ką norime išsinešti iš šio susitikimo? „Mūsų susitikimas truks tik kelias dienas, - sakė kardinolas. Tai bus intensyvių dvasinių išgyvenimų kupinos dienos, pareikalausiančios mūsų pastangų. Paskui sugrįšime į namus, į savo aplinką, universitetus ir darbovietes. Ką parsinešime? Šią akimirką dar neatsakykite į klausimą, bet jau dabar priimkite iššūkį. Šiomis dienomis dalinkitės tuo, ką turite brangiausia – dalinkitės tikėjimu, savo viltimis ir patirtimi. Klausykitės vyskupų katechezių. Įsiklausykite į popiežiaus Pranciškaus balsą. Dalyvaukite liturgijoje. Pajuskite gailestingą Viešpaties meilę Susitaikinimo sakramente. Susipažinkite su Krokuva, su šio miesto kultūros lobiais“.

Kardinolas Dziwiszas paminėjo Dievo Gailestingumo slėpinį, kuriuo šis miestas gyvena sesers Faustinos ir popiežiaus Jono Pauliaus II dėka. Jie atkreipė visos Bažnyčios ir pasaulio dėmesį į šį ypatingą Dievo bruožą.

Baigdamas Pasaulio jaunimo dienų atidarymo Mišių homiliją, Krokuvos arkivyskupas priminė pirmajame skaitinyje iš pranašo Izaijo knygos girdėtus žodžius apie šauklį, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną (plg. Iz 52,7). Toks šauklys buvo Pasaulio jaunimo dienų pradininkas Jonas Paulius II. Tokie šaukliai esate ir jūs. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.