2016-07-25 16:59:00

Vokietijoje gedulas. Bažnyčios ir Popiežiaus malda


Vokietija gedi dėl žuvusių ir sužeistų per teroristinius užpuolimus keliose Bavarijos vietovėse ir už juos meldžiasi. Po šaudynių penktadienį didžiausiame Miuncheno prekybos centre, pareikalavusių dešimties žmonių, daugiausiai vaikų gyvybių, įskaitant žudiko, sekmadienio vakarą 27 metų asmuo iš Sirijos susprogdino užtaisą Ansbache, pietinės Vokietijos miestelyje, priešais areną, kurioje vyko muzikos festivalis, žuvo pats ir sužeidė penkiolika žmonių, keturis jų sunkiai. Vokietijos teisėsaugos pareigūnai aiškinasi Ansbacho užpuoliko galimas islamistines šaknis.

„Mes dalijamės žmonių patiriama kančia, baimėmis ir rūpesčiais, meldžiamės už sužeistuosius, už taiką ir saugumą“, parašė pirmadienį socialinių tinklų paskyroje Bambergo arkivyskupas Ludwig Schick, patikindamas apie artumą su arkivyskupijoje esančio Ansbacho miestelio gyventojais, žuvusių ir nukentėjusių artimaisiais.

Popiežius Pranciškus sekmadienį per vidudienio maldą pasmerkė daug aukų Miunchene ir Kabule pareikalavusius išpuolius ir kvietė su juo karštai melstis: „Kuo labiau atrodo neįveikiami sunkumai ir kuo tamsesnės saugumo ir taikos perspektyvos, tuo karštesnė turi būti mūsų malda“, sakė popiežius sekmadienį.

Šventojo Tėvo Pranciškaus užuojautą dėl šaudynėse Miunchene nužudytų asmenų Vatikano valstybės sekretorius perdavė Miuncheno arkivyskupui kardinolui Marxui pasiųstoje telegramoje. Kardinolas Parolin pažymėjo, kad popiežių sukrėtė žinios apie baisų smurtą Miunchene, kur mirė daugiausiai jauni žmonės, kad popiežius dalyvauja artimųjų gedule, yra arti kenčiančių asmenų, paveda žuvusius Dievo gailestingumui, užjaučia visus nukentėjusius per užpuolimą, dėkoja gelbėtojams ir teisėsaugos pareigūnams, meldžia Dievą, gyvybės Viešpatį, kad suteiktų jėgų ir drąsos visiems ir suteikia savo palaiminimą kaip vilties ženklą.

Popiežius emeritas Benediktas XVI irgi gedi dėl Miuncheno šaudynių aukų. Popiežius emeritas meldžiasi už nekaltas aukas, užtikrindamas jų artimiesiems savo užuojautą ir artumą, pažymi italų spauda, cituodama Popiežiaus namų prefektą arkivyskupą Georgą Gänsweiną, kuris drauge yra popiežiaus emerito privatus sekretorius. Benediktas XVI buvo Bavarijos sostinės Miuncheno arkivyskupas nuo 1977 iki 1982 metų.

Vokiečių žiniasklaida, be skaitlingų kitų temų, atkreipė dėmesį į specialių sielovadininkų, skirtų ypatingoms situacijoms, veiksmus ir jų vaidmens svarbą paguodžiant šoko ištiktus ar išgąsčio traumuotus žmones. Dešimt Miuncheno arkivyskupijos ir Augsburgo vyskupijos kunigų penktadienio naktį dalyvavo specialiose sielovadinėse operacijose Moosacho šv. Martyno parapijoje, netoli prekybos centro, kuriame vyko šaudynės. Policijai evakuojant prekybos centrą daugelis jo darbuotojų ir lankytojų galėjo kreiptis į sielovadininkus, kuriems talkinino Samariečių sąjungos ekstremalių situacijų komanda. Taip pat jėzuitai sielovadininkai skyrė ypatingą dėmesį paguodos ieškantiems Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios lankytojams Miuncheno senamiestyje.

Prekybos centras Olympia pirmadienį vėl atidarytas po Mišių jo darbuotojams. Mišių dalyviai pagerbė žuvusiųjų atminimą tylos minute.

Daug kitų Vokietijos vyskupų per socialinius tinklus paliudijo artumą po smurto ir žudynių Miuncheno prekybos centre. Arkivyskupas Schick, kuris su Bambergo jaunimu Ščecine dalyvavo pasirengimuose Pasaulio jaunimo dienai, parašė, kad ir ten jaunimas meldžiasi už prekybos centro aukas, prašė Viešpatį, kad suteiktų taiką mūsų laikams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.