2016-07-25 18:31:00

Mladí v Krakove na konferencii o ekológii a odkaze encykliky Laudato si´


Vatikán/Poľsko 25. júla – Pápež František zaslal pozdravné posolstvo účastníkom medzinárodnej konferencie o zodpovednosti mladých za ochranu stvorenstva, ktorá sa dnes konala v Krakove. Vyzval ich „byť pripravenými načúvať znameniam ničenia a smrti, ktoré sprevádzajú cestu ľudstva, zvyšujúc vnímavosť inštitúcií, aby sa ekonomický systém nezameriaval čisto na konzumovanie prírodných a ľudských zdrojov, ale aby podporoval plnú realizáciu každej osoby a autentický rozvoj“.

Konferencia o posolstve pápežovej encykliky Laudato si´ pre mladých sa konala na pôde Jagelonskej univerzity v Krakove. Jej plný názov znel „Integrálna ekológia  Laudato si´ - mladí ako protagonisti zmeny“. Medzi dvoma desiatkami rečníkov boli aj študenti a mladí bádatelia z piatich kontinentov so svedectvami o klimatických zmenách, probléme s vodou, strate biodiverzity či degradácii kvality života. Mladá účastníčka z Eritrey napr. hovorila o prejavoch zla v planetárnej dimenzii. Vystúpili tiež odborníci na životné prostredie i cirkevní predstavitelia, ako napr. predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kard. Peter Turkson. V úvode konferencie prečítal posolstvo pápeža Františka kardinál Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup.

Sympózium, zamerané v súvislosti s aktuálnymi Svetovými dňami mládeže práve na úlohu mladej generácie pri starostlivosti o prírodné prostredie ako spoločný dom zorganizovali Nadácia Jána Pavla II. pre mladých, Pápežská rada pre laikov a Pápežská univerzita Jána Pavla II. v Krakove v spolupráci s organizačným výborom Svetových dní mládeže v Krakove. Do podujatia sa zapojili aj ministerstvá životného prostredia Poľska a Talianska a Nadácia princa Alberta II. z Mníchova.

***

Na význam pápežovej encykliky Laudato si´ upozornila minulú sobotu v Krakove aj organizácia Greenpeace. Pápežove slová, že „klimatické zmeny sú problémom, ktorý nemožno ponechať na budúce generácie” na veľkoplošnom transparente spolu s jeho podobizňou rozprestreli dňa 23. júla na rieke Visla. Ochranári z Poľska, Nemecka, Francúzska a Chorvátska sa takto poďakovali pápežovi Františkovi za jeho posolstvo obsiahnuté v encyklike len niekoľko dní predtým, než zavíta do Krakova.

„Slávime prvé výročie encykliky Laudato si´, ktorá sa venovala najväčším výzvam ľudstva, ako sú environmentálne ničenie, klimatické zmeny a chudoba. V tejto encyklike pápež František vyzval medzinárodné spoločenstvo k tomu, aby obmedzilo spotrebu fosílnych palív a aby sa obrátilo k ekonimike obnoviteľných zdrojov. Každá krajina by mala vziať toto posolstvo vážne“, povedala hovorkyňa Greenpeace v Poľsku Katarzyna Guzeková. -bp, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.