2016-07-25 13:52:00

Mirė Telšių vyskupijos kunigas Mykolas Petrauskas (1960-1993-2016)


2016 m. liepos 23 d., eidamas penkiasdešimt septintuosius metus Pajūryje (Šilalės r.) staiga mirė kun. Mykolas Petrauskas.

Velionis buvo gimęs 1960 m. sausio 26 d. Raseinių rajone. 1978 m. baigęs Ariogalos vidurinę mokyklą, septynerius metus dirbo šaltkalviu surinkėju Šiauliuose. 1986 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, po to – į atkurtą Telšių kunigų seminariją, kurią baigęs 1993 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas kunigu.

Kun. Mykolas Petrauskas iš pradžių dirbo vikaru Mažeikiuose, 1996 m. buvo paskirtas Viekšnių klebonu, o nuo 2002 m. buvo Pajūrio klebonas.

Laidotuvių Šv. Mišios už velionį aukojamos antradienį, liepos 26 dieną, 12 val. Pajūrio bažnyčioje. Po to kun. Mykolas bus vežamas į Paliepius (Raseinių r.), kur amžinajam poilsiui atguls bažnyčios šventoriuje.

Telšių vyskupijos kurija
All the contents on this site are copyrighted ©.