2016-07-23 00:00:00

T. Adolfo Nicolás: Ryžtas, vaizduotė ir drąsa vykdant mūsų misiją


„Tikiuosi, kad mūsų generalinės kongregacijos vaisiai bus gilesnis vienuoliškas gyvenimas gyvenant Evangelijos dvasia ir gebėjimas naujai pažvelgti į mūsų misiją“. To linki tėvas Adolfo Nicolás Pachón, Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis, pristatydamas 36-ąją generalinę kongregaciją, kuri spalio 2 d. prasidės Romoje. Jis apibūdina savo lūkesčius: „Po Vatikano II Susirinkimo, buvo būtina performuluoti daugelį vienuolinio gyvenimo lūkesčių ir dimensijų, tai mūsų vienuolijos istorijoje tęsėsi laikotarpiu nuo 31-osios iki 35-osios kongregacijos. Kongregacijos prisiėmė šį vaidmenį ir daugiau ar mažiau sėkmingai pakeitė metodologiją, kaip įtraukti šį naujų laikų aspektą  į Bažnyčios gyvenimą. Pasak t. Nicolás, „kongregacijos tikslas nėra sukurti ilgus dokumentus. Ji atspindi visą Draugiją, gebėjimą įžvelgti kaip patobulinti mūsų vienuolinį gyvenimą ir pagerinti mūsų tarnystę Bažnyčiai, Evangelijai, sieloms. Dabartinio generalinio vyresniojo manymu, Draugijoje vyrauja naujas suvokimas, kad reikia ryžto, vaizduotės ir drąsos atsiliepiant į savo misiją kaip didesnės misijos dalį, kurią Dievas numatęs mūsų pasauliui.

Kun. A. Nicolás paskelbė, kad pateiks atsistatydinimo raštą iš generalinio vyresniojo pareigų. Kongregacija gali laisvai pasirinkti, jį patenkinti ar ne. T. Nicolas sako labai nustebtų, jei kongregacija nepriimtų jo prašymo. Tokiu atveju, jo manymu, kongregacija turėtų paskirti vikarą ateinantiems metams, kadangi pasak kun. Nicolás, jo jėgos ženkliai mažėja. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.