2016-07-23 16:02:00

Popiežiaus įvadas knygai apie Motiną Teresę: tarnauti vargšams


Popiežius parašė įvadą knygai apie Motiną Teresę, pavadintai „Mylėkime tuos, kurie nemylimi“. Knyga remiasi dviem kalbomis, kurias Motina Teresė pasakė Milane 1973 m. vykusių susitikimų su vienuolėmis ir jaunimu metu.

Dievo Meilės Misionierių ordino steigėją popiežius Pranciškus paskelbs šventąja rugsėjo 4 d. Įvade popiežius pasidalijo apmąstymais penkiomis temomis – apie maldą, artimo meilę, gailestingumo darbus, šeimą ir jaunimą.

Popiežius pastebėjo, kad Motina Teresė dieną visada pradėdavo eidama į Mišias ir baigdavo Švč. Sakramento adoracija. Taip, pasak popiežiaus, įmanoma perkeisti mūsų darbą į maldą. Jei bandome jausti kaip Jėzus, galvoti kaip Jis, galime pažinti gyvenimo skonį ir pažvelgti atsinaujinusiu žvilgsniu į tuos, kuriuos sutinkame.

Artimo meilė reiškia būti arti žmogiškų paribių, moterų ir vyrų periferijų, kuriuos kasdien sutinkame, kurie kūniška ir dvasine prasme yra mažiausieji, paskutiniai; atjausti įmanoma tik tada kai priimame kito poreikius ir žaizdas, kai liudijame Dievo švelnumą kiekvienai žmonijos žaizdai, - rašo Šventasis Tėvas.

Popiežius priminė, kad mes visi pašaukti rūpintis kiekvienu žmogumi atlikdami gailestingumo darbus kūnui ir dvasiai.  Tai būdas prižadinti mūsų sąžines, kurios, susidūrus su žiauria skurdo tikrove, dažnai būna apsnūdę; prižadinti, kad galėtume pilniau įžengti į Evangelijos širdį, kur vargšai yra dieviškos meilės gavėjai. Paliesdamas šeimos temą, popiežius pastebi, kad iš tėvų išmokstame šypsotis ir atleisti vieni kitiems, pasiaukoti dėl kitų, duoti, nesitikint atpildo už tai, drauge melstis ir kentėti, džiaugtis ir padėti vieni kitiems, kaip ir Motina Teresė mus ragino.

Galiausiai kreipdamas dėmesį į jaunimo temą, popiežius rašo apie Krokuvoje vyksiančias Jaunimo dienas, Lenkiją, ir ragina jaunimą tarnauti vargšams, statyti tiltus, kurie sugriautų pasidalijimo, atmetimo, kitų baimės logiką. Jis ragina jaunimą drąsiai žvelgti į gyvenimą, apibūdindamas jį kaip Dievo dovaną.

Didžiausia liga yra ne raupsai ar tuberkuliozė, bet vienatvė: knygoje cituojami Motinos Teresės žodžiai. Tai daugybės šiandien mus skaudinančių konfliktų, pasidalijimų, karų priežastis. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.