2016-07-23 00:00:00

Požiūris į migrantus ir pabėgėlius Lenkijoje


Viena aktualiausių humanitarinių ir socialinių problemų, su kuria šiuo metu susiduria Europa yra dideli migrantų srautai iš Azijos ir Afrikos. Migracija ne vienodai liečia Europos šalis – dauguma karo pabėgėlių ir ekonominių migrantų nori apsigyventi turtingesnėse ir daugiau galimybių teikiančiose Vakarų Europos šalyse; norinčių įsikurti Vidurio ir Rytų Europoje mažiau. Taip pat nevienodas Europos šalių gyventojų požiūris į migrantus: migrantai palankiau priimami ten, kur jų yra daugiau, tai yra Vakarų Europos šalyse; rytinėje Europos dalyje, nors migrantų kur kas mažiau, tačiau paradoksaliai požiūris į  juos kur kas mažiau palankus.

Kaip į migrantus žiūrima Lenkijoje? Šią šalį, kaip žinoma, jau netrukus lankys popiežius Pranciškus, pastaruoju metu ne kartą raginęs Europos katalikus priimti į savo namus karų ir bado iš namų genamus žmones.

Popiežiaus vizito išvakarėse paskelbtais Lenkijos Caritas duomenimis, praėjusiais 2015 m. Lenkijoje prieglobsčio paprašė 12 325 žmonės. Dauguma jų: čečėnų tautybės Rusijos Federacijos piliečiai (beveik 8 tūkst.) ir Ukrainos piliečiai (3 tūkst.). Po to seka gruzinai (400), sirai (300), armėnai (200). Per pirmus tris šių metų mėnesius gauta 2 627 prieglobsčio prašymai.

Lenkijoje šiuo metu gyvenančių užsieniečių skaičius sudaro tik 0,4% šalies gyventojų, tai yra nepalyginamai mažiau negu Vakarų Europoje, vis dėlto, lenkų visuomenė į užsieniečius ir ypač į galimą jų skaičiaus didėjimą žiūri su baime. Pasak Caritas, to priežastis yra informacijos stoka, viešųjų debatų nebuvimas, kai kurių politinių jėgų kurstomas nepasitikėjimas. Ataskaitoje paminėti pastaruoju metu kai kuriuose miestuose užfiksuoti rasistiniai išpuoliai prieš užsieniečius. Atkreipiamas dėmesys į susirūpinimą keliantį reiškinį Lenkijos ir Vokietijos pasienyje. Vokietijoje, kaip žinoma, gyvena gana daug svetimtaučių, kurių nemaža dalis yra islamo išpažinėjai. Jie, ypač gyvenantys netoli nuo Lenkijos sienos esančiame Berlyne ir kituose miestuose, atvyksta į Lenkiją pigiau apsipirkti. Ir būtent jie kartais tampa ksenofobinių rasistinių išpuolių taikiniu.

Antra vertus, atkreipiamas dėmesys į gana didelį pasisekimą turėjusias lėšų rinkimo akcijas, skirtas pabėgėliams remti. Lenkijos Caritas šiuo metu globoja tris tūkstančius į šalį priimtų pabėgėlių. Primenami ir Lenkijos vyskupų raginimai padėti pabėgėliams ir juos priimti. Kai kurie Lenkijos vyskupai apie tai kalbėjo dar prieš garsiuosius popiežiaus Pranciškaus raginimus parodyti svetingumą nuo karų ir nelaimių bėgantiems žmonėms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.