2016-07-23 17:04:00

F. Lombardi: Pasaulio jaunimo dienos vyks jų pradininko mieste


Iki popiežiaus Pranciškaus kelionės į Lenkiją jau tik kelios dienos. Šimtai tūkstančių jaunų žmonių – vietinių ir atvykusių iš kitų šalių – šiomis dienomis dalyvavo Lenkijos vyskupijose vykusiuose susitikimuose ir jau greit pradės rinktis Krokuvoje, kur vyks pagrindiniai Pasaulio jaunimo dienų renginiai. Kol kas sunku pasakyti kiek iš viso bus šiemetinių Pasaulio jaunimo dienų dalyvių. Organizatoriai mano, kad dalyvių skaičius turėtų viršyti milijoną, o galbūt siekti ir du milijonus.

Kartu su trečiadienį į Lenkiją išvyksiančiu popiežiumi Pranciškumi keliaus ir tarnybą Vatikane užbaigiantis Šventojo Sosto Spaudos salės vadovas t. Federico Lombardi SJ. Vatikano radijui duotame interviu kalbėdamas apie paskutinius pasiruošimus popiežiaus kelionei ir apie bendrą popiežiaus susitikimo su jaunimu laukimo klimatą, tėvas Lombardi visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad šiemetinės jaunimo dienos vyks šių pasaulinių jaunimo susitikimų tradicijos pradininko šv. Jono Pauliaus II mieste. Popiežius, prieš tris dešimtmečius davęs pradžią reguliariai kas keletą metų rengiamoms Pasaulio jaunimo dienoms, prieš išrinkimą į Petro sostą buvo Krokuvos arkivyskupas. Reikia taip pat atsiminti gilų ir labai glaudų ryšį tarp šiemet minimų Gailestingumo metų ir viso Jono Pauliaus II pontifikato. Tai jis paskelbė encikliką „Dives in Misericordia“, tai jis kanonizavo šv. Faustiną, tai jis švenčiant dutūkstantųjų metų jubiliejų įvedė Dievo gailestingumo šventę. Tad yra akivaizdus tęstinumas tarp Jono Pauliaus II ir Pranciškaus pontifikatų, tarp būdų, kuriais šie du popiežiai skelbia Evangeliją pasauliui.

Klausiamas ar pastarųjų dienų tragiški įvykiai Europoje nekelia susirūpinimo dėl popiežiaus Pranciškaus ir Pasaulio jaunimo dienų dalyvių saugumo, t. Federico Lombardi SJ atsakė, kad nėra kokio nors ypatingo susirūpinimo, nors antra vertus popiežiaus kelionės ir jaunimo susitikimų metu bus taikomis rimtos saugumo priemonės. Kaip žinoma, neseniai Lenkijoje vyko NATO šalių vadovų susitikimas ir organizatoriai įrodė, kad sugeba ramiai ir dalykiškai garantuoti saugumą. Tad ramiai ir su pasitikėjimu laukiame popiežiaus kelionės ir Pasaulio jaunimo dienų pradžios, tikėdami, kad tai bus labai graži šventė, kad visi galės joje entuziastingai dalyvauti, būdami ramūs dėl saugumo, - sakė t. Federico Lombardi SJ, pridurdamas, jog jam nėra tekę girdėti, kad kuri nors jaunimo grupė po pastarųjų skaudžių įvykių kituose Europos miestuose būtų atsisakiusi ketinimo dalyvauti Krokuvoje vyksiančioje Pasaulio jaunimo dienose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.