2016-07-23 13:52:00

Nebunia plecării, nebunia rămânerii. Valoros studiu publicat de Fundaţia Migrantes


23 iulie 2016. „La follia del partire, la follia del restare” (Nebunia plecării, nebunia rămânerii) este titlul volumului semnat de Simone Marino Varisco, apărut la editura Tau, în colecţia „Mărturii şi experienţe de migraţii”, îngrijiră de Fundaţia Migrantes.

Ajunsă în cel de-al cincilea an de existenţă, colecţia concepută de fundaţia destinată migranţilor, a Conferinţei Episcopale din Italia, a inclus în amplul evantai de genuri un text al tânărului autor milanez Simone Varisco, ce reprezintă o variantă lărgită şi elaborată a unui studiu dedicat suferinţelor psihice din rândul italienilor emigraţi în Australia, între secolele al XIX-lea şi al XX-lea, publicat în Raportul din 2015 „Italieni în lume”.

Tema volumului este surprinzătoare, textul cercetării având, pe lângă valoarea publicării unor documente inedite, şi calitatea de a fi abordat o temă atât de neobişnuită şi atât de evitată în acelaşi timp. Aşadar, o temă incomodă dar reală şi prezentă şi în actuala experienţă migratorie. „Drumul, călătoria nu este întotdeauna uşoară: câteodată este aducătoare de singurătate, oboseală şi chiar violenţă. La sosire, primirea într-o altă ţară nu este întotdeauna uşoară, fiind deseori însoţită de refuzuri, discriminări şi nedreptăţi. Toate acestea îşi pun amprenta asupra sănătăţii trupeşti şi mintale a migrantului”, scrie în prezentarea volumului directorul general al Fundaţiei Migrantes, mons. Gian Carlo Perego. 

Simone Marino Varisco se apropie de tema suferinţei mintale din cadrul experienţei migratorii cu maxima seriozitate a unui cercetător obişnuit să-şi argumenteze teoriile prin date precise şi documente autentice, însă umanitatea cu care tratează suferinţa cauzată de ruperea de realitatea originară, de problemele ivite din cauza lipsei unei locuinţe, a dificultăţilor lingvistice şi a problemelor de muncă oferă volumului o valoare în plus.

Pe lângă prezentarea făcută de mons. Perego, volumul „La follia del partire, la follia del restare” (Nebunia plecării, nebunia rămânerii) este introdus şi de Delfina Licata, din cadrul Oficiului de cercetare şi documentare al Fundaţiei Migrantes. Cercetătoarea ne oferă o cheie de lectură importantă a volumului, utilă şi ca reflecţie în contextul actual, în care se riscă tot mai mult desensibilizarea faţă de suferinţele cauzate de strămutarea din propria patrie. „Migraţia” – scrie Delfina Licata – „nu înseamnă transferul mecanic şi aseptic al unor indivizi, ci un proces care implică şi existenţa interioară a unei persoane. Fiecare migrant trăieşte acest proces în mod unic în interiorul complexităţii sale biologice şi psihologice, atins în aspectele cele mai sensibile ale propriei emotivităţi şi spiritualităţi.” Cartea tânărului cercetător italian surprinde tocmai ruperea echilibrului interior în cazul multor migranţi, în contextul unei epoci în care distanţele nu puteau fi scurtate graţie tehnologiei. Scopul autorului nu este unul pur ştiinţific. Simone Marino Varisco încearcă să atragă atenţia în privința unei problematici asupra căreia se poate interveni pentru a însoţi şi sprijini procesul migraţiei în etapele care o caracterizează.

Deşi este rezultatul unei cercetări ştiinţifice, volumul este prezentat într-o formă fluentă şi plăcută, istorisirile protagoniştilor depănându-se prin intermediul unor scrisori, însoţite de introducerile şi comentariile autorului, caracterizate nu doar de obiectivitate dar şi de o mare sensibilitate.

Anca Mărtinaş
All the contents on this site are copyrighted ©.