2016-07-23 00:00:00

Šventojo Sosto diplomatas apie JT Saugumo tarybos reformą ir misiją


Jungtinių Tautų Organizacijos vienas iš svarbiausių organų, Saugumo taryba, nusipelno pripažinimo ir dėkingumo už pastangas ginant žmoniją nuo konfliktų, bet taip pat yra reikalinga nuolatinės reformos – to prašoma vis dažniau ir vis daugiau, pastebi Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Bernardito Auza, dalyvaudamas diskusijoje apie Saugumo tarybos darbo metodus.

Jis pateikė kelias pastabas apie tai, kas Saugumo tarybą padarytų skaidresne, veiksmingesne, atsakingesne ir labiau atstovaujančia, atsakant į kritiką ir įtarimą, kad nacionaliniai ir geopolitiniai interesai nurungia Tarybos pirminę užduotį – išlaikyti tarptautinę taiką ir saugumą.

Pasak jo, svarbu, kad Saugumo tarybos narės nebalsuotų prieš ir juo labiau nevetuotų pagrįstos rezoliucijos, skirtos genocidinių nusikaltimų, nusikaltimų prieš žmoniją ir karo nusikaltimų, prevencijai arba sustabdymui. Šventojo Sosto delegacija įsitikinusi, kad tokiose situacijose tarptautinės bendruomenės sprendimai neturi būti traktuojami, kaip neteisėti valstybių suvereniteto pažeidimai. Jei pavyktų tai pasiekti, Saugumo taryba turėtų didesnį autoritetą ir pripažinimą. Kitas punktas – paversti Saugumo tarybą labiau reprezentatyvia, suprantant, kad savaime tai negarantuoja didesnio nesavanaudiškumo ar veiksmingumo. Daug kas jaučia, kad Saugumo tarybai trūksta skaidrumo – tiek jos darbe, tiek santykiuose su kitais Jungtinių Tautų sistemos elementais, struktūromis, valstybėmis ir partneriais.

„Saugumo tarybos reforma pareikalaus išminties, atsargumo, kilnumo ir ryžto iš visų. Prasmingą Saugumo tarybos reformą turi orientuoti jos pamatinė misija – užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą. (...) Reformuota Taryba turi būti geriau aprūpinta nei anksčiau, kad mus ir ateities kartas apsaugotų nuo neaprašomų genocido, masinių žudynių, karo nusikaltimų ir kitų sunkių pamatinių žmogaus teisių bei tarptautinio humanitarinio įstatymo pažeidimų“, - sakė arkivyskupas Auza. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.