2016-07-22 17:15:00

Popiežiaus žinia Carmen Hernandez, Neokatechumenų kelio kūrėjos laidotuvėms


Liepos 21 dieną Madrido katedroje buvo atsisveikinta su Carmen Hernandez, viena iš Neokatechumenų kelio steigėjų, kuri mirė eidama 85 metus. Carmen išlydėta su liūdesiu, bet ir su džiugia viltimi, kad ji jau Tėvo namuose.

Mišių metu buvo perskaityta popiežiaus Pranciškaus žinia, adresuota Kiko Arguello, kitam Neokatechumenų kelio pradininkui ir Carmen bendražygiui net penkias dešimtis metų. Pranciškus rašo apie Carmen Hernandez kaip apie moterį, kurios gyvenimas buvo lydimas meilės Jėzui ir karštos misijų dvasios, apaštalinio įkarščio – skirto tiems, kurie jau pakrikštyti, padedant jiems atrasti tai, kas išplaukia iš krikšto, augti tikėjime visą gyvenimą.  

„Dėkoju Viešpačiui už liudijimą šios moters, vedamos tikros meilės Bažnyčiai, sunaudojusios gyvenimą Gerosios Naujienos skelbimui kiekvienoje aplinkoje, taip pat ir priešiškiausioje, nepamirštant labiausiai atstumtų. Patikiu jos siela Dieviškajam Gerumui, kad priimtų į amžinąjį Velykų džiugesį ir raginu tuos, kurie ją pažino ir įsiliejo į Neokatechumenų kelią išlaikyti gyvu evangelizacinį nerimą, veikiant išvien su vyskupais, kunigais, būnant kantriems ir gailestingiems su visais. Tai linkėdamas meldžiu Mergelės Marijos motiniško užtarimo ir mielai skiriu visiems dalyvaujantiems laidotuvių apeigose apaštalinį palaiminimą“, rašoma Pranciškaus žinioje.

Madrido periferiniuose kvartaluose, „socialinėse katakombose“ tarp visokiausio plauko žmonių, neturinčių gero vardo visuomenės akyse, subrendęs Neokatechumenų kelias per keliasdešimt metų patraukė tūkstančius žmonių – daugiau nei dvidešimt tūkstančių bendruomenių veikia daugiau nei šimte kraštų.

Kardinolas Joseph Cordes, kuris šv. Jono Pauliaus II pontifikato metu buvo tiesiogiai įgaliotas santykiams ir pokalbiams su Neokatechumenų keliu, pasakė taip – Kiko yra katechetas, o Carmen buvo tarsi Kelio „teologinis protas“. Ji labai gerai ir giliai pažinojo Vatikano II Susirinkimo ir popiežių mokymą, ir, anot kardinolo, dėka jos jis pats galėjo „gerai studijuoti teologiją“.

Carmen, pasak kardinolo, visada labai pabrėždavo tikėjimo tiesą. Tikėjimas negimsta savaime žmogaus širdyje, jis gimsta iš Dievo Žodžio. Dievas pasakė ko nori, netiesa, kad tiesiog širdyje žinome, ko Jis nori. Šventais tampama ne per savo, o per Dievo valią.

Kardinolas Cordes priminė ir Carmen Hernandez charakterį – drąsų, tiesmuką, kartais, rodos, tokį stačiokišką, kad net galintį įžeisti. Tačiau būtent tai jai buvo būdinga - „aiškumas tiesoje“, nebijant būti nepatogia, nesislepiant už diplomatiškų išsireiškimų, kaip dažnai elgiamės mes. Tačiau šis atviras kalbėjimas buvo nuoširdus ir su meile žmogui.

„Didžios moters mirtis visada yra praradimas Bažnyčiai. Visada sakydavau: Carmen ir dabar įkvepia Kelią. Bet daug nesibaiminu dėl Carmen praradimo, nes stipriai tikiu, kad ir iš dangaus įkvėps savo ženklais. Galbūt galiu pateikti šiek tiek rizikingą palyginimą: Jonas Paulius II mirė, bet toliau įkvepia Bažnyčią. Kaip ir kitos didžios Bažnyčios figūros, veikusios pagal Dievą, įkvepia ir po mirties, nes danguje turi didelę galią. Neatsitiktinai prašome didžių žmonių, nors mirusių, mums padėti. Žmogiškai Carmen praradimas kelia skausmą, tačiau tai nereiškia, kad ji nustos veikti dėl Neokatechumenų kelio“, - Vatikano radijui kalbėjo kardinolas Joseph Cordes. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.