2016-07-20 13:19:00

Video žinia atvykstančio popiežiaus laukiantiems lenkams


Ateinančios savaitės trečiadienį, liepos 27-ąją, popiežius Pranciškus pradės penkių dienų vizitą Lenkijoje, dalyvaus pagrindiniuose Krokuvoje vyksiančių Pasaulio jaunimo dienų renginiuose, susitiks su Lenkijos valdžios vadovais ir vyskupais, kartu su šalies tikinčiaisiais minės Lenkijos krikšto 1050 metų sukaktį.

Kaip įprasta prieš apaštališkąsias keliones, antradienio vakarą Lenkijos televizijos kanalai perdavė po savaitės atvyksiančio popiežiaus sveikinimą jaunimui ir visiems šalies gyventojams.

„Brangieji broliai ir seserys, jau priartėjo trisdešimt pirmosios Pasaulio jaunimo dienos, kurios mane kviečia į Krokuvą susitikti su iš viso pasaulio surinksiančiu jaunimu, o taip pat suteikia puikią progą aplankyti brangiąją lenkų tautą“, - sakė popiežius Pranciškus, primindamas, kad šiemetinės Pasaulio jaunimo dienos bus vienas svarbiausių šiemet švenčiamų Gailestingumo metų įvykių, o taip pat paminėdamas šv. Joną Paulių II, Pasaulio jaunimo dienų pradininką ir lenkų tautos vedlį į laisvę.

„Brangus Lenkijos jaunime, - sakė popiežius, - žinau, kad ilgai ruošėtės, ypač malda, didžiajam susitikimui Krokuvoje. Nuoširdžiai jums dėkoju už viską, ką darote, ir už meilę, su kuria tai darote. Jau dabar jus apkabinu ir laiminu“.

„Brangus visų Europos šalių, Azijos, Amerikos ir Okeanijos jaunime! Laiminu taip pat ir jūsų šalis, jūsų troškimus, jūsų kelionę į Krokuvą, kad tai būtų tikėjimo ir brolybės piligrimystė. Viešpats Jėzus tesuteikia jums malonę savo viduje pajusti ką reiškia žodžiai: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5,7). Labai trokštu su jumis susitikti, kad duotume pasauliui naują darnos ženklą, kad pasaulis pamatytų skirtingų veidų, daugybės rasių, kalbų, tautų ir kultūrų mozaiką, bet visus vieningus vardan Jėzaus, kuris yra Gailestingumo Veidas“.

Toliau Lenkijos televizijos perduotoje video žinioje popiežius Pranciškus kreipiasi į visus šalies gyventojus. Pasak Pranciškaus, jau priartėjusi kelionė jam bus labai brangi dovana, nes jos metu jis lankys daug iškentėjusią, bet su tikėjimu drąsiai pirmyn žengiančią tautą. Į šį tikėjimą popiežius pasiners lankydamasis Čenstakavo Marijos šventovėje. Pranciškus taip pat dėkoja už maldas, kurios lydėjo pasirengimus šiai kelionei. Paminėjęs vyskupus ir kunigus, vienuoles ir vienuolius, tikinčiuosius pasauliečius, popiežius ypatingą padėką skiria šeimoms, kurioms jis padovanojo savo posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“. „Šeimose atsispindi tautos moralinė ir dvasinė sveikata, dėl to šv. Jonas Paulius II taip labai rūpinosi sužadėtiniais, jaunavedžiais ir šeimomis. Sekite jo pavyzdžiu!“, - sakė popiežius Pranciškus, dar kartą prašydamas melstis už jau priartėjusią jo kelionę. „Iki pasimatymo Lenkijoje!“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.