2016-07-18 12:40:00

Mirė Kirgizijos katalikų vyskupas Nikolaus Messmer, SJ


Biškeke pirmadienį mirė Kirgizijos katalikų vyskupas, jėzuitas Nikolaus Messmer. 61 metų vyskupas buvo Kirgizijos Apaštališkasis administratorius, į šias pareigas paskirtas popiežiaus Benedikto XVI 2006 metais. Velionis vyskupas gimė vokiečių šeimoje Kazachstane 1954 metais. 1978 metais pogrindžio sąlygomis įstojo į Jėzaus Draugiją. Baigęs Rygos seminariją, 1989 metais priėmė kunigystės šventimus. Vėliau dar studijavo Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Po studijų buvo Kirgizijos sostinės Biškeko katalikų parapijos klebonu, po kelerių metų paskirtas Novosibirsko vyskupijos kunigų seminarijos rektoriumi Rusijos Federacijoje ir galop Kirgizijos Apaštališkuoju administratoriumi 2006 metais. Vyskupo N. Messmer konsekravimo iškilmei Šv. Petro bazilikoje Romoje vadovavo tuometinis Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Angelo Sodano.

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia Biškeke yra vienintelė katalikų bažnyčia Kirgizijoje, pastatyta vokiečių, lenkų, lietuvių ir korėjiečių tremtinių 1969 metais. Apaštališkąją administraciją Kirgizijos respublikos teritorijoje įkūrė popiežius Benediktas XVI vietoj 1997 metais įsteigtos katalikų Misijos sui iuris ir jai vadovauti paskyrė vyskupą Messmer. Visoje Kirgizijoje, turinčioje beveik penkis milijonus gyventojų, katalikų tėra mažiau nei tūkstantis. Dauguma yra arba laikinai šalyje gyvenantys užsieniečiai, arba senųjų laikų tremtinių vaikaičiai. Administracijos teritorija padalyta į tris parapijas su dvidešimt koplyčių. Be Šv. Arkangelo Mykolo parapijos Biškeke veikia Pal. Motinos Teresės iš Kalkutos parapija Džalalabade ir trečioji parapija Talase.

Pirmasis Kirgizijos vyskupas Nikolaus Messmer drauge buvo vienintelis vyskupas krašto istorijoje. Kai prieš keletą metų šalies vyriausybė sugriežtino normas dėl religinių bendruomenių veiklos, Kirgizijos Apaštališkasis administratorius Nikolaus Messmer pasidžiaugė, jog nedidelei Kirgizijos katalikų bendruomenei šis potvarkis įtakos neturės, nes katalikų bendruomenė yra valdžiai pažįstama ir jos pripažinta. Vyskupas guodėsi, jog Kirgizijoje tarnaujantys kunigai ir misionieriai nepatiria didesnių kliūčių dirbti sielovadinį darbą, tik kartais būna trukdžių pratęsiant vizas, o tai reikia daryti kas pusę metų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.