2016-07-18 09:51:00

Barmhärtighetsgärningarna: 6. Att omvända syndaren


I sitt budskap inför Världsungdomsdagen i Krakow bad påven Franciskus oss att varje månad utföra en av de kroppsliga och en av de andliga barmhärtighetsgärningarna för vår nästa. Under Barmhärtighetens Jubelår presenterar Vatikanradion därför en serie där vi går igenom alla barmhärtighetsgärningarna, ser närmare på deras innebörd och presenterar konkreta förslag på hur vi kan följa påven Franciskus uppmaning till Kyrkan.

Den tredje av de andliga barmhärtighetsgärningarna, att omvända syndaren, kan kanske i vår svenska relativistiska kontext tyckas smått omöjlig att utföra. Vem är jag att säga något till honom? Är det inte fruktansvärt respektlöst att tillrättavisa henne? Men Kyrkans tradition tycks vara av motsatt uppfattning.

I populärkulturen finns det ett vackert exempel på hur man på ett gott sätt tillrättavisar sin vän. I Jane Austens bok Emma befinner sig karaktärerna på en picknick. Emma vill vara kvick och lustig och inför hela sällskapet så kallar hon då en äldre ungmö, som inte har det så lätt, för pratsjuk. Efter picknicken så springer Emmas vän mr. Knightley ikapp henne och tillrättavisar Emma för hennes bristande respekt mot den stackars kvinnan och säger att hon borde ha visat medkänsla för hennes utsatta situation. ”Det var illa gjort Emma, illa gjort,” säger mr Knightley. Ödmjukt, kärleksfullt och med en önskan om att Emma en dag ska göra honom samma tjänst så visar sig mr Knightley, just genom sin tillrättavisning, vara Emmas sanne vän. Precis detta är vad det handlar om att omvända syndaren.

Även i Bibeln har vi flera starka exempel på hur att tillrättavisa sin broder eller syster är en kärlekshandling. I 2 Sam 12:1-5 läser vi om hur profeten Natan kommer till kung David efter att kungen har begått äktenskapsbrott med Batseba och sedan sett till att hennes man dödas i strid för att hans synd inte ska upptäckas. Profeten berättar en liknelse om ett litet lamm för kungen, som skakas i sitt innersta av ilska över att någon har kunnat begå en sådan fruktansvärd synd. ”Så sant Herren lever, den mannen förtjänar döden!” utbrister David. ”Du är den mannen,” svarar profeten och hjälper sedan kung David att inse sin synd, bekänna den och omvända sig.

I det Nya Testamentet kan vi se hur Jesus själv utför denna barmhärtighetsgärning. I Johannesevangeliets åttonde kapitel så berättas det om hur fariséerna för en kvinna som har ertappats med äktenskapsbrott till Jesus. Herren visar männen att även de är syndare, och att det därför inte har någon rätt att döma kvinnan. Men innan hon går så säger Jesus några viktiga ord till henne: ”Gå nu, och synda inte mer” (Joh 8:11). Att tillrättavisa sin syster eller broder handlar inte om att döma dem, utan om att hjälpa dem att inse att synd innebär att man söker efter den lycka som man längtar efter på fel ställe.

Jesus talar även till sina lärjungar om vad de ska göra med en broder som har gjort orätt i Matteusevangeliets 18:e kapitel. Det första som han betonar är: ”Ställ honom till svars i enrum” (Matt 18:15). Detta är mycket viktigt, först och främst utav respekt för sin nästas rykte och goda namn. Men det betonar även en aspekt som ligger påven Franciskus varmt om hjärtat: Följeslagande. Det är viktigt att tala med sin nästa vid vad man tror är en god tidpunkt, ödmjukt medveten om sin egen syndfullhet och att betona att man endast gör det utav kärlek och att man finns där för henne om hon behöver hjälp att ta sig ur en viss situation eller att bryta med ett syndfullt beteende.

Den helige kyrkoläraren Thomas av Aquino understryker att en tillrättavisning av sin nästa utförs av en person, inte av en gemenskap. Det är inte en gärning av auktoritet utan av kärlek, och har därför inget som helst att göra med bestraffning. Och just eftersom det är en kärleksgärning så är det något som alla kristna förväntas utföra. På sätt och vis kan man säga att det innebär att ha ett moraliskt civil kurage. Att våga tala med sina vänner när man ser att de gör något som är skadligt för dem, och att samtidigt vara redo att ta emot tillrättavisningar från dem. På så sätt får vi vara med och göra världen till en heligare plats.
All the contents on this site are copyrighted ©.