2016-07-17 17:00:00

Lietuvos spaudos apžvalga (liepos 17)


Kastantas Lukėnas

Antradienį baigėsi Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai. Sekmadienį švenčiant pagrindinę iškilmių dieną, vadinamą Didžiąja Kalvarija, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle apie krikščioniškąją santuoką ir šeimą sakė, kad amžinos, ištikimos meilės troškimas glūdi pačioje žmogaus prigimtyje. Žmogaus prigimtyje glūdi ir troškimas save dovanoti kitam – visiškai, laisvai, neatšaukiamai. Ganytojas sugretino: „Kristus visiškai ir neatšaukiamai save dovanoja ant Kryžiaus. Apie šį meilės slėpinį mums pasakoja Žemaičių Kalvarija. Čia galime įsižiūrėti, kaip atkakliai ir su meile Jėzus eina Kryžiaus keliu“. Arkivyskupas taip pat akcentavo Jėzaus parodytą gailestingumo kelią ir pabrėžė: krikščioniška šeima yra gailestingumo namai, tai šeima, kuri savo karaliene laiko Švč. Mergelę Mariją. Šeštadienį Žemaičių Kalvarijoje taip pat minėtas Telšių vyskupijos įsteigimo 90-metis.

Marijampolėje visą aštuondienį vyko pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Iškilmes vainikavo šeštadienį ir sekmadienį vykęs Mariologinis kongresas. Sekmadienio Mišiose Marijampolės miestas pavestas Švč. Mergelės Marijos globai. Vyskupijos svetainėje apie šventinius renginius padieniui informavo Pal. Jurgio Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė Vida Mickuvienė. Praėjusį sekmadienį, pradedant atlaidų aštuondienį, po Mišių buvo sudėti nauji votai, kuriuos padėkos ženklan paaukojo maldininkai iš Palangos, Punsko ir Marijampolės, buvo paskelbti liudijimai apie palaimintojo Jurgio užtarimu gautas malones.

Tik dvi svaitės liko iki Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje. „Bernardinai.lt“ dienraštyje pasakojama apie tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje intensyviai vykstančius pasiruošimo darbus. Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadovė Regina Daubaraitė Randė sako, kad pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms prasidėjo vos tik pasibaigus Lietuvos jaunimo dienoms Alytuje. Lietuvoje yra daugiau kaip 30 užsiregistravusių pasirengimo grupių, parengiamuosiuose susitikimuose kūrybiškai plėtojama Gailestingumo tema, sudaranti Pasaulio jaunimo dienų teminę ašį. Preliminariais duomenimis į Krokuvą rengiasi keliauti daugiau kaip tūkstantis šimtas jaunuolių iš Lietuvos. Jaunuoliams katechezes ves šeši Lietuvos vyskupai.

Praėjusį penktadienį Vilniuje atsisveikinta su ses. Marija Katiliūte-Lacrima, viena ryškiausių religinės poezijos kūrėjų. Laidotuvių Mišiose arkivyskupas Gintaras Grušas sakė, kad raktas į ses. Marijos kūrybą buvo jos pasirinktas pašvęstojo gyvenimo kelias. Jos kūryba buvo būdas tarnauti Dievui, dovana ir įrankis. Kentėdama dėl sunkios ligos, vienatvės, kantriai priimdama savo netobulumą ses. Marija visa tai aukojo Dievui, ypač melsdamasi už kunigus.

Šeštadienį Ukmergės raj. esančiame Didžiosios kovos apygardos partizanų parke vyko kunigų laisvės kovotojų atminimui skirtas renginys. Buvo minėtos mons. Alfonso Svarinsko antrosios mirties metinės, pagerbtas taip pat kunigų Juozo Zdebskio ir Broniaus Laurinavičiaus atminimas. Konferencijoje, skirtoje šių trijų iškilių kunigų atminimui taip pat aptarta šiandieninė Lietuvos situacija praeities rezistencinių kovų požiūriu.

„Lietuvos žiniose“ rašyta apie Vilniaus arkivyskupijoje veikiančius vaikų dienos centrus. Anksčiau arkivyskupijos Caritas globojo visų dienos centrų veiklą, o nuo šių metų dešimt dienos centrų priklauso parapijoms, kurios pačios teikia paraiškas ir rašo projektus rėmimo konkursams. Taip ugdomas didesnis bendruomenės sąmoningumas, jautrumas pažeidžiamoms šeimoms. Caritas programos koordinatorė Žydrūnė Liobikaitė pabrėžia, kad svarbu padėti šeimoms įveikti socialinę atskirtį, nepakanka tik pamaitinti ir užimti jų vaikus. Šiais metais valstybės biudžeto lėšomis finansuota 250 vaikų dienos centrų projektų, jiems skirta puse milijono eurų daugiau, negu pernai.

Laikraštyje „XXI amžius“ kaip įprasta gausu iliustruotų reportažų iš bendruomenių gyvenimo. Per Petrines šventiniai renginiai vyko Obeliuose ir Skemuose. Skemų socialinės globos namuose pašventinta koplyčia ir varpinė, kurios įrengtos rekonstravus nebenaudojamus statinius. Koplyčios ir varpinės puošybai buvo skirti meno plenere sukurti darbai. Buvo minimas Skemų socialinės globos namų 80-metis.

Pirmąjį liepos sekmadienį Lekėčių parapijoje minėtos parapijos įkūrimo 110 metinės. Lekėtiškiai pagarbiai mini pirmąjį parapijos kleboną Justiną Staugaitį, vėliau tapusį Nepriklausomybės akto signataru ir Telšių vyskupu.

Žiniasklaidos antraštės rodo nepasibaigusią kovą dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo. „Respublikos“ portale doc. Agnė Širinskienė retoriškai klausia: „Ar vetuotas pagalbinio apvaisinimo įstatymas bus paaukotas dėl Darbo kodekso?“ Ji atskleidžia interesus asmenų, galimai įtakojusių Prezidentės veto. Portale „15 min“ Laisvos visuomenės instituto vadovė Kristina Zamarytė Sakavičienė taip pat kritiškai aptaria Prezidentės dekreto retoriką ir atskleidžia jame pateiktų „iš piršto laužtų“ duomenų nepatikimumą.
All the contents on this site are copyrighted ©.