2016-07-16 15:48:00

Popiežius tyla pagerbs Aušvico lagerio aukas


Liepos 29-ąją, penktadienį, popiežius Pranciškus aplankys Aušvico mirties lagerį. Šventasis Tėvas Lenkijoje lankysis liepos pabaigoje, dalyvaus Krokuvoje vyksiančių Pasaulio jaunimo dienų pagrindiniuose renginiuose. Ta pačia proga kelionės programoje taip pat numatyti popiežiaus susitikimai su Lenkijos valstybės vadovais, Mišios Čenstakavo šventovėje minint Lenkijos krikšto 1050 metų sukaktį ir apsilankymas netoli Krokuvos, Osvencimo mieste, Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių įkurtoje mirties stovykloje, visame pasaulyje žinomoje vokišku pavadinimu – Auschwitz - Birkenau.

Penktadienio liepos 29-osios rytą atvykęs į buvusios Aušvico stovyklos teritoriją popiežius melsis prie paminklo šioje stovykloje žuvusiųjų atminimui. Lenkiški ir hebrajiškai bus kalbama 130-oji psalmė: „Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs, Viešpatie! Viešpatie, išgirsk mano balsą!“. Čia popiežius susitiks su keliais asmenimis, kuriems už žydų gelbėjimą Antrojo pasaulinio karo metais buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolių vardas. Taip pat numatytas popiežiaus apsilankymas prie mirties sienos, kur buvo šaudomi lagerio kalniai, taip pat celėje, kurioje buvo badu numarintas šv. Maksimilijonas Kolbe. Vizito metu nenumatytos oficialios kalbos. Tik tyla ir malda.

Nors popiežiai Jonas Paulius II ir Benediktas XVI lankydamiesi Aušvico lageryje yra pasakę plačiai nuskambėjusias ir daug kartų cituotas kalbas, popiežiaus Pranciškaus sprendimas tyla ir malda pagerbti žuvusiųjų atminimą sulaukė tiek Lenkijos Katalikų Bažnyčios, tiek ir Lenkijos žydų bendruomenės supratimo ir pritarimo.

Lenkų katalikų spauda, rašydama apie būsimą popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Aušvico stovykloje, atkreipia dėmesį, kad vizito diena – liepos 29-oji – sutaps su šv. Maksimilijono Kolbe pasmerkimo mirčiai 75-osiomis metinėmis. Nors nėra jokių tai patvirtinančių dokumentų, tačiau manoma, kad būtent 1941 m. liepos 29 d. Aušvico kalinys tėvas Maksimilijonas Kolbe pasisiūlė mirti vietoje myriop pasmerkto kito kalinio Franciszeko Gajowniczeko. Lagerio komendantas leido susikeisti vietomis. Gajowniczekas liko gyvas, o tėvas Kolbe buvo uždarytas į vieno lagerio blokų pažemiuose esančią celę ir joje dvi savaites marinamas badu. Rugpjūčio 14-ąją sąmonę praradusiam kunigui buvo suleista nuodų injekcija.

Koncentracijos stovyklą pietinės Lenkijos Osvencimo miesto pakrašty vokiečių okupacinė valdžia įkūrė 1940 m. vasarą. Iš pradžių tai buvo tokia pati koncentracijos stovykla kaip ir kitos anksčiau Vokietijoje nacionalsocialistų įkurtos stovyklos, kuriose buvo laikomi, dažnai ir žudomi režimo priešininkai. Vėliau, o ypač nuo 1942 m. Aušvicas tapo žydų tautybės žmonių masinio žudymo vieta. Šioje stovykloje buvo nužudyta nuo 1 iki 1,5 milijono žmonių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.