2016-07-16 16:01:00

Aborigenų sekmadienis: Čionykščiai yra gailestingumo liudytojai


Gailestingumo liudytojai: taip vyskupas Christopher Saunders apibūdina Australijos čionykščius gyventojus. Neseniai minėto „Aborigenų sekmadienio“ proga Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas paskelbė žinią, pavadintą „Mums reikia gailestingumo“. Joje rašoma, kad Australijos vietiniai gyventojai garsėja savo atsparumu. Kaip jie patys sako, jie sugebėjo išgyventi. Nepaisant politinių permainų ar viešajai nuomonei kai kuriais atžvilgiais būdingų  tam tikrų išankstinių rasistinių nuostatų, aborigenai išgyvena gailestingumą savo gyvenimuose.

Gailestingumas tai susitikimas su Kristumi, tęsia vyskupas Saunders. Visiems mums reikia gailestingumo. Popiežius Pranciškus sako mums, kad žmonija yra giliai sužeista ir todėl jai reikia gailestingumo, gailestingumo, paskelbto Dievo ir švelniai paskleisto tarp žmonių. Žodis „susitikimas“, kurį taip dažnai vartoja Pranciškus, rodo, kad gailestingumas nėra vienakryptis kelias, nes susitikimas su Kristumi yra tikras susitikimas su Asmeniu. Gailestingoje Dievo meilėje mums suteikiama galimybė apkabinti tuos, kurie mus supa, kurie galbūt yra stipriai nusivylę gyvenimu, rašo vyskupas, paragindamas tikinčiuosius padėti broliams ir seserims, kuriems reikia pagalbos. Laiško pabaigoje Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas kviečia melstis už aborigenus, kad mylinti bendrystė su jais ir toliau turtintų Australijos Bažnyčią. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.