2016-07-15 18:17:00

Mons. Auza v OSN: Ľudské práva sa stanú rétorikou, ak sa oberú o ich základ


Vatikán/OSN New York 15. júla – Vatikánsky predstaviteľ upozornil v OSN na nutnosť venovať pozornosť dodržiavaniu ľudských práv, ako aj rešpektovaniu ich pevného etického ukotvenia, aby sa paradoxne ľudské práva neoslabovali tým, že sa pod tento pojem budú zahŕňať obsahy podľa chvíľkovej chuti.

Apoštolský nuncius Mons. Bernardito Auza ako stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v New Yorku vystúpil 13. júla v diskusii na tému ľudských práv v súvislosti so 70-ročnou existenciou OSN. Organizácia podľa jeho slov „od svojho vzniku zohrávala jedinečnú rolu pri ochrane a rozvíjaní ľudských práv“. Zároveň konštatoval, že v žijeme v „osobitne pohnutej dobe, v ktorej sú ľudská dôstojnosť a práva popierané, potláčané a narúšané rozličnými spôsobmi po celom okruhu zeme.“

Mons. Auza zdôraznil, že „pre posilnenie rešpektovania ľudskej dôstojnosti a práv je zásadne dôležité chápať ich zdroj a základ.“ Upozornil na skutočnosť, že „zatiaľ čo je veľkým znamením etického pokroku, že dnes takmer každý hovorí o ľudských právach a dôstojnosti, mnohí tak robia bez uznania toho, odkiaľ ľudská dôstojnosť a práva pochádzajú“. Vatikánsky diplomat pripomenul, že „ľudská dôstojnosť je vrodená každej ľudskej bytosti a každému ľudskému životu od prvého momentu počatia. Nie je to niečo, čo získavame, keď dosiahneme istú fyzickú dimenziu, mentálnu schopnosť či vek, ani to nie je „privilégium“, ktoré možno udeliť alebo odobrať zo strany štátu ako záležitosť politiky.“

Arcibiskup Auza sa dotkol aj problému, ktorý predstavuje neopodstatnené zavádzanie tzv. „nových práv“, keď povedal:

„V posledných rokoch sa v početných tvrdeniach ohľadom „nových práv“ prejavil významný odklon od vízie ľudskej osoby, na ktorej sa zakladá Všeobecná deklarácia ľudských práv a ďalšie dohovory, ktoré tvoria medzinárodnú ľudskoprávnu legislatívu. Opravdivé ľudské práva sú nescudziteľné a musia byť univerzálne rešpektované a podporované. V dôsledku toho sa však termín „ľudské právo“ musí aplikovať striktne a rozvážne, inak sa z neho stane rétorický všeobsiahly pojem, donekonečna rozširovaný na vyhovenie pomíňavým chutiam doby. Takýto elastický prístup by zdiskreditoval a podkopal samotný pojem ľudských práv.“

Mons. Auza napokon poukázal na nutnosť spojenia práv s príslušnými zodpovednosťami:

„Zodpovedné používanie ľudských práv nevyhnutne požaduje verné plnenie im korešpondujúcich zodpovedností. Táto vzájomnosť práv a zodpovedností sa nevzťahuje len na úroveň jednotlivcov, ale udáva charakter vzťahov občianskych, legislatívnych a súdnych autorít s občanmi a s inštitúciami i skupinami občianskej spoločnosti.“ -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.